Plecaki dla przedszkolaków

Plecaki dla przedszkolaków

6 czerwca br. w gmachu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie wręczono plecaki 24 przedszkolakom. Są to przyszli uczniowie klas pierwszych polskich szkół we Lwowie, w tym roku zakończyli edukację przedszkolną w polskich grupach.

Na powitanie konsul Jacek Żur podziękował rodzicom i ich małym pociechom za przybycie i życzył dobrego wypoczynku na wakacjach.

– Żebyście się zawsze ze sobą dobrze czuli w swoim towarzystwie i towarzystwie swoich rówieśników. Żeby chodzenie do szkoły było tylko przyjemnością. Żebyście na całe życie mieli przyjaciół z czasów szkolnych i żebyście wiedli życie szczęśliwe, zdrowe i w dobrobycie – życzyła przyszłym pierwszoklasistom małżonka konsula generalnego RP we Lwowie, Beata Drozd, która rozdała dzieciom prezenty. Wspólnie z konsulem Jackiem Żurem i Barbarą Pacan wręczyła dzieciom duże plecaki wypełnione przyborami szkolnymi i słodyczami.

Konsul Jacek Żur złożył podziękowania Stanisławowi Maldzińskiemu za poświęcenie swojego czasu i wysiłku dla sprawnej działalności polskich grup przedszkolnych. Życzył także, żeby grono dzieci z roku na rok powiększało się.

Na zakończenie spotkania przedszkolaki oraz ich rodzice sfotografowali się z przedstawicielami Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Eugeniusz Sało

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X