Pierwszy kwartalnik radiowy – Antena Radiowa fot. Aleksander Kuśnierz/Nowy Kurier Galicyjski

Pierwszy kwartalnik radiowy – Antena Radiowa

W sobotę, 26 listopada, Polskie Towarzystwo Radiowe, zaprezentowało pierwsze dwa numery nowego kwartalnika „Antena Radiowa”. Redakcja „Radia Lwów”, cotygodniową audycją w języku polskim, od 30 lat na falach FM, bawi, uczy i wzrusza słuchaczy we Lwowie i na ziemi lwowskiej. Z rozwojem technologii za pośrednictwem Internetu, polski głos ze Lwowa, zaczął docierać na prawie wszystkie zamieszkałe kontynenty naszego globu.

W tak niełatwym czasie Redakcja potrafiła stanąć na wysokości zadania i wydać pierwsze pismo radiowe ze Lwowa. Przed II Wojną światową, istniało pismo radiowe Antena, lecz było to pismo ogólnopolskie. Na podstawie rozmów z redakcją dowiedzieliśmy się, że główną intencją powstania tego kwartalnika było przekazanie słuchaczom tych informacji, które nie udaje się zmieścić w cotygodniowej trzygodzinnej audycji radiowej i dostarczenie wiernym słuchaczom, czegoś namacalnego, do czego będą mogli niejednokrotnie wracać.

fot. Aleksander Kuśnierz/ Nowy Kurier Galicyjski

Prezentacja odbyła się w dobrze wszystkim znanej i cieszącej się nienaganną renomą restauracji „Kupoł”. Cześć oficjalna była utrzymana w kanwie audycji radiowej — były wiadomości, tym razem takie trochę z przymrużeniem oka, był konkurs i oczywiście były nagrody. Jednocześnie zaprezentowano dwa pierwsze numery kwartalnika, a każdy z uczestników wydarzenia otrzymał egzemplarze tego czasopisma.
W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni przedstawiciele organizacji działających na rzecz polskiej społeczności Lwowa, a także wydarzenie swoją obecnością zaszczyciła Natalia Rudczyk, wicekonsul Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Artur Żak

X