Pielgrzymka osób konsekrowanych do Berdyczowa

Pielgrzymka osób konsekrowanych do Berdyczowa

Narodowa pielgrzymka osób konsekrowanych z okazji Roku Życia Konsekrowanego odbyła się w berdyczowskim Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej.

Do Berdyczowskiej Madonny przybyli dostojnicy władz kościelnych z Ukrainy na czele z nuncjuszem apostolskim abp. Thomasem Gullicksonem, metropolitą lwowskim abp. Mieczysławem Mokrzyckim, abp. diecezji kijowsko-żytomierskiej Piotrem Malczukiem oraz biskupi i przedstawiciele męskich i żeńskich zakonów z całego kraju.

Zwracając się do osób konsekrowanych nuncjusz Thomas Gullickson podkreślił: „Jesteście potrzebni Kościołowi. Waszej służby potrzebuje Chrystus”. W swoim przemówieniu rozważał kwestie, czego Bóg pragnie dla Ukrainy oraz roli Kościoła katolickiego, osób konsekrowanych w Bożym planie dla nas.

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta msza święta pod przewodnictwem metropolity abpa Mieczysława Mokrzyckiego. Podczas homilii przypomniał on motto roku osób konsekrowanych, które jest oparte na trzech postulatach: „ewangelia”, „proroctwo” i „nadzieja”.

W czasie mszy zakonnicy odnowili swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Został odczytany też akt oddania wszystkich obecnych i całej Ukrainy pod opiekę Matki Bożej Berdyczowskiej.

Następną częścią pielgrzymki była dyskusja panelowa z udziałem nuncjusza apostolskiego oraz przedstawicieli episkopatu Ukrainy, którą prowadził biskup diecezji łuckiej Witalij Skomarowski. Zastanawiano się nad szczególną misją osób konsekrowanych na Ukrainie, przeżywającej trudny okres wojny. Abp diecezji kijowsko-żytomierskiej Piotr Malczuk przedstawił heroiczną sylwetkę o. Martyniana Wojciecha Darzyckiego prześladowanego przez reżim radziecki. Nawet w łagrach stalinowskich nie wyparł się wiary katolickiej, a dziś nazywany jest jednym z filarów Kościoła katolickiego na Ukrainie, dzięki któremu zostało tu odrodzone życie franciszkańskie.

Nuncjusz apostolski,
abp Thomas Gullickson
dla „Polskiego Radia Berdyczów”:

Jaki jest główny temat dzisiejszej konferencji?
Chciałem przekazać osobom konsekrowanym taką refleksję, która bazowała na liście Ojca świętego do osób konsekrowanych, ale była skoncentrowana na obecnej sytuacji na Ukrainie.

Jakie są wyzwania i problemy stojące przed Kościołem katolickim na Ukrainie?
Przede wszystkim podstawowe wyzwanie dla Kościoła katolickiego dzisiaj na Ukrainie – zewnętrzna agresja rosyjska. Następnie trudności ekonomiczne, które mają też wpływ na wzrost ekonomiczny, materialny Kościoła na Ukrainie.

Czy państwo ukraińskie, nowa władza już oddały dług kościołowi w postaci wszystkich obiektów sakralnych, w tym w Berdyczowie (cały zespół klasztorny), we Lwowie, Kijowie itd.
Myślę, że biskupi, duszpasterze Kościoła na Ukrainie z cierpliwością pracują nad tym, aby systematycznie zachęcać władze ukraińskie, począwszy od tych najwyższych, czyli Rady Najwyższej, rządu do władzy lokalnej, aby Kościół uznany był za osobę prawną, co za tym idzie – uznanie wszystkich praw.

(Fot. Jerzy Sokalski)

My, katolicy-Polacy, mieszkający na Ukrainie prosimy o szersze wprowadzenie języka polskiego do liturgii kościoła. Nawet w czasach radzieckich język polski zachował się w kościele. Obecnie w większości kościołów rzymskokatolickich Ukrainy mamy faktycznie jedną poranną mszę polską, a to jest bardzo mało.
Dziękuję za informację.

Potrzebujemy wsparcia Ekscelencji w tej potrzebie.
Ta kwestia należy do programów pastoralnych biskupów łacińskich. Zależy to od rozpoznania potrzeb ze strony Konferencji Episkopatu, a także poszczególnych biskupów i konkretnych wspólnot wiernych.

Ekscelencjo, jesteśmy w potrzebie!
(Uśmiecha się). Mam już wystarczająco kłopotów z opanowaniem języka ukraińskiego. To znaczy , że teraz musiałbym jeszcze opanować polski, węgierski i rosyjski?

Rozmawiał Jerzy Sokalski
„Polskie Radio Berdyczów”
Tekst ukazał się w nr 9 (229) za 15-28 maja 2015

Wypowiedź nuncjusza apostolskiego na Ukrainie Thomasa Gullicksona dla Polskiego Radia Berdyczów z jednej strony pokazuje, że problem udziału języka polskiego w liturgii nadal dotyczy również Ukrainy Centralnej, z drugiej – stosunek dostojników wobec tego, z czym zmagają się wierni. Jak widać, na całej Ukrainie wiernym katolikom narodowości polskiej odmawiana jest możliwość szerszego uczestnictwa w liturgii sprawowanej w języku polskim. Najsmutniejsze, że odmawiana jest przez samych księży (red. Beata Kost).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X