PGNiG ma zgodę ukraińskiego regulatora na przejęcie kontroli nad spółką grupy ERU na Ukrainie fot. investory.news

PGNiG ma zgodę ukraińskiego regulatora na przejęcie kontroli nad spółką grupy ERU na Ukrainie

PGNiG otrzymało zgodę ukraińskiego urzędu antymonopolowego na objęcie większościowego udziału w spółce KarpatGazVydobuvannya z grupy Energy Resources of Ukraine (ERU).

„PGNiG otrzymało zgodę ukraińskiego urzędu antymonopolowego na objęcie większościowego pakietu udziałów w spółce KarpatGazVydobuvannya należącej do Grupy ERU. To ważny krok do rozpoczęcia wspólnej działalności poszukiwawczo-wydobywczej na zachodniej Ukrainie” – podała spółka.

W październiku ubiegłego roku PGNiG podpisało umowę inwestycyjną z ERU w zakresie wspólnego projektu poszukiwawczo-wydobywczego na Ukrainie. Rozpoczęcie prac planowano na pierwsze półrocze 2021 roku, po uzyskaniu koniecznych zgód i pozwoleń. (PAP Biznes)

Spółka KarpatGazWydobuwannia (wcześniejsza nazwa „Karpacka Grupa Industrialna 2014”) posiada specjalne zezwolenie na wydobywanie kopalin z tzw. złoża Bybłowskiego w powiatach mościskim i starosamborskim w obwodzie lwowskim. Spółka planuje wykonywanie odwiertu nr 1 na głębokość 2500 m.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

Źródła: bankier.pl, expro.com.ua, cleanerenergy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X