„Perła Podola” po raz czwarty fot. Ludmiła Kotyk

„Perła Podola” po raz czwarty

10 lipca 2021 r. w miasteczku Czarny Ostrów (Chmielnickie) odbył się IV Festiwal Kultury Polskiej na Chmielnicczyźnie „Perła Podola”.

Z założenia Festiwal Kultury Polskiej „Perła Podola” odbywa się każdy następny rok w innej części naszego Podolskiego regionu, który historycznie oraz nadal zamieszkuje duża liczba Polaków. W 1556 r. Czarny Ostrów z rąk króla Zygmunta II Augusta otrzymał prawo magdeburskie. Tym samym król nadał mieszkańcom miasteczka prawo do handlu i dziś wspólnie z nimi świętowaliśmy 465 rocznicę tego historycznego wydarzenia.

fot. Ludmiła Kotyk

Nasz Festiwal odwiedzili goście – konsul RP w Winnicy Stanisław Żarczyński, deputowany Rady rejonowej Mikołaj Litwyniuk oraz przedstawiciele Rad wojewódzkich i powiatowych.

Rozpoczął się Festiwal odśpiewaniem hymnów obu państw – Ukrainy i Polski. Potem burmistrz miasteczka Czarny Ostrów Michał Dziś został zaproszony do przemówienia, po nim przemówił konsul RP w Winnicy Stanisław Żarczyński.

fot. Ludmiła Kotyk

Udział w Festiwalu wzięły zespoły „Szarawczanki” (kierownik zespołu Aleksander Zagrajczuk) i „Maćkowianki” (kierownik Natalia Bondar) z polskich wiosek Szarowieczka i Maćkowce, zespół „Mazury” (kierownik Iwanna Szewczuk) i zespół dziecięcy „Proskurowskie dzwoneczki” (kierownik Irena Letawina) działający przy Związku Polaków miasta Chmielnicki, polski ludowy wokalny zespół amatorski „Rozmaryn” (kierownik Ołena Szczerań), który działa przy KOC im. J. Słowackiego Wspólnoty Polskiej m. Chmielnicki, oraz soliści: Włodzimierz Wonsowycz, Ludmiła Dzindziałowska-Zadworna, Bożena Sawośko, Anna Iwanowa oraz najmłodsza solistka i uczestniczka Festiwalu Karolina Mraczkowska. Wszystkich uczestników było 68 osób.

fot. Ludmiła Kotyk

Wszystko, co się dobrze zaczyna, ma tendencję zmierzania ku końcowi. Na zakończenie wszyscy uczestnicy razem z Panem Konsulem i Panem Burmistrzem odśpiewali hymn Festiwalu „Bo wszyscy Polacy – to jedna rodzina”. Zostały również wręczone dyplomy i upominki, oraz prezenty dla dzieci od Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

Organizatorem IV Festiwalu Kultury Polskiej na Chmielnicczyźnie „Perła Podola” jest Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Juliusza Słowackiego Wspólnoty Polskiej miasta Chmielnicki.

Projekt jest wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Do zobaczenia za rok!

Ludmiła Kotyk

dyrektor KOC im. J. Słowackiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X