Parlament Europejski proponuje likwidację wiz dla obywateli Ukrainy

Parlament Europejski proponuje likwidację wiz dla obywateli Ukrainy

W parlamencie Europejskim panuje przekonanie, że „otwarcie drzwi” dla Ukrainy ma odbywać się przy skasowaniu dla jej obywateli wiz na wjazd na tereny państw europejskich.

Mowa o tym w zarejestrowanym w PE projekcie rezolucji „W sprawie wyniku szczytu w Wilnie i przyszłości Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza w odniesieniu do Ukrainy”(2013/2983(RSP).

W projekcie powiedziane jest m.in., że PE „jest zdania, że finalizacja porozumienia o ruchu bezwizowym między UE a Ukrainą jest najlepszym sposobem reakcji na wezwania ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego i studentów, którzy w ciągu ostatnich kilku dni demonstrowali na placach w całym kraju w poparciu dla opcji europejskiej; wskazuje, że porozumienie to przyśpieszy i ułatwi wymianę i kontakty międzyludzkie w społeczeństwach obywatelskich, tym samym zwiększając wzajemne zrozumienie i stwarzając ukraińskiej opinii publicznej możliwość zapoznania się z europejskimi standardami i najlepszymi praktykami we wszelkich obszarach”.

Projekt rozpatruje oddzielnie „kwestię ukraińską” jako pełne spektrum problemów i drogi ich rozwiązania.

Źródło: Interfax-Ukraina, 12-12-2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X