Pamiętamy o historii

Pamiętamy o historii

W imieniu Fundacji Dziedzictwo Kresowe pragniemy poinformować, że w dniach 23-27 sierpnia br., przy wsparciu szeregu organizacji pozarządowych oraz środowisk szkolnych i akademickich, organizujemy na terenie Cmentarza Janowskiego we Lwowie kolejną edycję obozu wolontariackiego pn. „Pamiętamy o historii”. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich chętnym mieszkańców Lwowa.

Projekt, przykładem lat ubiegłych, będzie polegać na przeprowadzeniu prac porządkowych, drobnych prac naprawczych oraz podstawowych prac konserwatorskich przy wybranych polskich grobach na cmentarzu Janowskim we Lwowie. Celem projektu jest zaangażowanie zarówno miejscowych Polaków, polskich rodzin, które poszukują swoich przodków na cmentarzu i chcą się zaangażować w ratowanie ich nagrobków, ale nie wiedzą w jaki sposób, jak i mieszkańców Lwowa chcących włączyć się w zachowanie dziedzictwa cmentarza Janowskiego.
W pierwszym dniu obozu odbędą się zajęcia teoretyczne – szkolenie, w ramach którego przedstawiona zostanie historia cmentarza janowskiego, jego charakterystyka, znaczenie dla dziedzictwa kulturowego oraz ogólna charakterystyka nagrobków i ich typologia. Omówimy także stan zachowania nagrobków i przyczyny niszczenia. Wolontariusze poznają podstawowe zagadnienia inwentaryzatorskie, zasady opisywania nagrobków oraz ich profesjonalnego fotografowania na potrzeby prac konserwatorskich. Dużo miejsca poświęcimy omówieniu narzędzi do poszczególnych prac przy nagrobkach, ubioru roboczego oraz ogólnym zasadom bezpieczeństwa w trakcie prac. Wolontariusze otrzymają informatory zawierające wszystkie niezbędne informacje poruszone w trakcie szkolenia.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom elementy ochronne ubioru, narzędzia oraz wyżywienie. Wszyscy wolontariusze zostaną objęci ubezpieczeniem, a po zakończeniu obozu otrzymają imienne Certyfikaty Uczestnictwa.

Zgłoszenia indywidualne oraz grupowe prosimy kierować na adres biuro@kresowe.pl

Źródło: Fundacja Dziedzictwo Kresowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X