Pamięci poety i literaturoznawcy Jewhena Swerstiuka

W dniach 1 i 2 grudnia 2015 roku przebywała w Łucku delegacja Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Przedstawiciele Wydziału Filologiczno-Historycznego tej uczelni dziekan – dr hab. prof. AJD Agnieszka Czajkowska, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej – dr hab. prof. AJD Adam Regiewicz oraz dr Krzysztof Czajkowski uczestniczyli w konferencji naukowej poświęconej zmarłemu przed rokiem ukraińskiemu poecie i literaturoznawcy Jewhenowi Swerstiukowi.

Delegacja przyjechała w związku z podpisaną w czerwcu tego roku umową o współpracy między Wołyńskim Narodowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w Łucku i Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie na zaproszenie Dziekana Wydziału Filologicznego prof. Jurija Hromyka i środowiska polonistycznego w Łucku. Przedmiotem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Wydziałami, która obejmie wymianę studentów i nauczycieli akademickich, organizację konferencji naukowych i pobytów studyjnych w Polsce i na Ukrainie oraz podjęcie wspólnych badań naukowych.

Podczas pobytu goście z Polski przedstawili swoją jednostkę naukową (historia, obecnie prowadzone prace naukowe, sukcesy i możliwości rozwoju) oraz wygłosili wykłady na temat średniowieczności w kulturze współczesnej i możliwości badań komparatystycznych zorientowanych na kategorię dawności (prof. Adam Regiewicz) oraz romantycznej prowincji z uwzględnieniem wołyńskiej twórczości literackiej i plastycznej Józefa Ignacego Kraszewskiego (dr Krzysztof Czajkowski). Wymienili także swoje doświadczenia dydaktyczne z doc. Julią Wasejko reprezentującą środowisko łuckiej polonistyki.

Pobyt delegacji w Łucku objęty był troskliwą opieką ze strony Konsulatu Generalnego RP, konsul Krzysztof Sawicki zaprezentował przed gośćmi z Polski główne kierunki działań polskiej dyplomacji kulturalnej i naukowej na Ukrainie oraz przedstawił efekty pracy łuckiej placówki. Dzięki zaangażowaniu ze strony gospodarzy i polskiego konsulatu goście mogli podziwiać łucką starówkę z zamkiem, a także zapoznać się z teraźniejszością miasta i żyjących w nim ludzi.

Agnieszka Czajkowska
Tekst ukazał się w nr 23–24 (243–244) 18 grudnia 2015 – 14 stycznia 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X