Pamięci Stanisława hr. Skarbka herbu Awdaniec Fot. Aleksander Kuśnierz/ Nowy Kurier Galicyjski

Pamięci Stanisława hr. Skarbka herbu Awdaniec

Z okazji rocznicy urodzin wybitnego mecenasa i filantropa Stanisława hr.  Skarbka oraz w związku z tym, że akurat mamy miesiąc listopad – miesiąc poświęcony modlitwie za wiernych zmarłych, Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny RP we Lwowie, oraz pracownicy urzędu upamiętnili zmarłych pochowanych na cmentarzu w miejscowości Drohowyże (aktualnie Drohowyż). Na cmentarzu są pochowani m.in. uczestnicy-weterani powstania listopadowego i styczniowego. Cmentarz oraz rodowa kaplica Skarbków zostały zdewastowane przez sowietów.

Po modlitwie za zmarłych, której przewodniczył o. Stanisław Kawa OFM Conv, uczestnicy wyjazdu zapalili znicze w kaplicy, w której został pochowany hr. Skarbek, a także na innych nagrobkach cmentarza.

Fot. Aleksander Kuśnierz/ Nowy Kurier Galicyjski

Warto nadmienić, że konsulowie i pracownicy Konsulatu Generalnego RP we Lwowie brali czynny udział w porządkowaniu cmentarza, usuwaniu nadmiaru ziemi i zieleni, a ponad 40 nagrobków, których płyty, cokoły i obeliski, zostały w ferworze dziejów obalone i pochłaniał ich grunt, spionowali. Trzeba również zaznaczyć, że inicjatywa miała charakter oddolny, dyplomaci i pracownicy konsulatu poświęcali swój własny czas i mozolną pracę.

Niewątpliwie należą się także podziękowania przedstawicielom fundacji Zenowija Kozyckiego, za pomoc w pracach na cmentarzu, miedzy innymi w uporządkowaniu i utwardzeniu drogi dojazdowej, wycinaniu krzaków i drzew, wywiezieniu śmieci i gruzu, częściowym uporządkowaniu terenu obok kaplicy.

Jednocześnie organizatorzy zaznaczyli niemały wkład Stowarzyszenia Magurycz wraz z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, które bardziej dogłębnie prowadzą prace restauratorskie starych kamiennych nagrobków na tym cmentarzu.

Dodatkowo grupa inicjatywna dziękowała Ihorowi Oluchnemu, staroście wsi Zakład, a także Mychajłowi Cychulakowi, przewodniczącemu gminy Trościaniec, za przychylność, zaangażowanie i wszelkie wsparcie na wszystkich etapach prac na cmentarzu.

Fot. Aleksander Kuśnierz/ Nowy Kurier Galicyjski

Jeszcze wiele trzeba zrobić na tej nekropoli, nie mniej jednak jak się porówna obecne zdjęcia z tymi sprzed paru miesięcy, to widać ogrom pracy, którą wykonali entuzjaści. Jest to kolejny przykład tego, że wystarczy inicjatywa, żeby zacząć coś robić, nawet w niewielkim wymiarze, a dobrzy, uczynni i fachowi ludzi się dołączą.

Artur Żak

X