Oświata polska na Ukrainie: perspektywy i wyzwania

Konferencja „Oświata polska na Ukrainie: perspektywy i wyzwania” odbyła się w dniach 12-13 grudnia we Lwowie. Celem spotkania było przedstawienie systemu oświaty polskiej oraz głównych założeń strategii rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie.

Konferencja zorganizowana przez Fundację „Wolność i Demokracja” była ważnym etapem ewaluacji dwuletniego projektu „Biało-czerwone ABC” finansowanego ze środków MSZ w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”. W czasie jej trwania przedstawiono analizę sytuacji bieżącej, co stało się okazją do opracowania krótkoterminowych planów na przyszłość. W konferencji uczestniczyło ponad 100 nauczycieli z Ukrainy biorących udział w projekcie.

Prezes fundacji Robert Czyżewski podkreślił w rozmowie z Kurierem Galicyjskim, że projekt zmierza do tego, żeby spojrzeć na stan oświaty polskiej całościowo.

– Oświata polska jest niejednorodna. Istnieją szkoły, które są wbudowane w ukraiński system oświaty, a są też nazywane pionami polskimi. Żadna z nich nie przybrała jednakowego kształtu. Są polskimi w różnym stopniu. Oba typy muszą dbać o poziom edukacji – dodał Robert Czyżewski. On też uważa, że polskie szkoły na Ukrainie powinny przyciągać, przede wszystkim, swym poziomem. Szczególnie na Ukrainie centralnej, gdzie jest dużo rodzin mieszanych, z mieszaną świadomością.

– Czy ktoś poczuje się Polakiem, zadecyduje wybór dość przypadkowy. Ja bym wolał, aby polska szkoła była znana nie tylko dlatego, że tam uczą po polsku, ale również dlatego, że tam na świetnym poziomie jest biologia lub chemia – podkreślił Czyżewski. – Dodatkowym problemem są przedmioty, które można nazwać ojczystymi. Faktycznie nauczanie tych przedmiotów nie może się odbywać, jeśli poziom znajomości języka polskiego jest zbyt niski. Mamy ogromną ilość szkół sobotnio-niedzielnych i jeśli chodzi o ilość uczniów, to kilkakrotnie przewyższa to oświatę wbudowaną w ukraiński system. Z drugiej strony, te właśnie szkoły, które są przy polskich organizacjach, są formą aktywności lokalnych polskich wspólnot. Tych szkół nie można mierzyć tylko poziomem. Jeśli w lokalnym środowisku pojawia się chęć pielęgnowania języka, to jest to wartością samą w sobie bez względu na ten poziom – podsumował prezes.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Anna Atlas zapewniła, że Ukraina jest jednym z priorytetów.

– Bardzo się cieszymy, że na rzecz Ukrainy możemy dokonywać różnorodne zadania, przede wszystkim kierowanie nauczycieli do pracy dydaktycznej. 31 nauczycieli co roku przyjeżdża, żeby pracować na terenie Ukrainy i ci nauczyciele uczą prawie 4 tys. osób, z tego ponad 2 tys. dzieci i młodzieży i około 1300 osób dorosłych. Wspomagamy szkoły o różnym statusie, gdzie jest nauczany język polski poprzez wysyłanie podręczników pomocy dydaktycznej. Nasza jednostka Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie prowadzi zajęcia metodyczne, kursy on-line po to, żeby doskonalić zawodowo – powiedziała Kurierowi dyrektor ORPEG Anna Atlas.

W ramach konferencji odbyły się też warsztaty rozwojowe dla uczestników oraz praca w grupach roboczych.

Anna Gordijewska

Podczas spotkania organizatorzy wręczyli dyplomy z wyrazami uznania oraz podziękowania za wieloletnią i wszechstronną pracę na rzecz polskiej oświaty na Ukrainie dla następujących osób:

Prezesa Chmielnickiego oddziału Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie – Julii Sierkowej
Prezesa Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie – Adama Chłopka
Prezesa Wołyńskiego Oddziału Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów im. G. Zapolskiej w Łucku – Switłany Zinczuk
Prezesa Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie – Wiktorii Laskowskiej-Szczur
Prezesa Oddziału im. A. Mickiewicza w Odessie Związku Polaków na Ukrainie – Tadeusza Załuckiego
Prezesa Stowarzyszenia Polonijnego „Kresowiacy” – Jerzego Wójcickiego
Dyrektora szkoły sobotnio-niedzielnej Wiejskiego Społecznego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Starej Krasnoszorze – Reginy Kałuski
Skarbnika Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Dyrektora Domu Polskiego w Kijowie – Marii Siwko
Dyrektora Polskiej Szkoły nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie – Łucji Kowalskiej

Podziękowania za aktywność pozalekcyjną w pielęgnowaniu postaw patriotycznych oraz za organizowanie narodowych świąt i uroczystości dla następujących osób:

Prezesa Stowarzyszenia Polaków Kirowogradszczyzny „Polonia” im. Karola Szymanowskiego – Aleksandra Polaczka
Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej „Odrodzenie” – Marii Halas
Prezesa Kulturalno-Oświatowego Centrum im. T. Czackiego w Zdołbunowie – Al.eksandra Radicy
Prezesa ŻOMPO Związek Szlachty Polskiej – Natalii Kosteckiej-Iszczuk
Prezesa Związku Polaków Ukrainy Oddział w Sławucie – Marii Kowalczuk
Dyrektora Polskiej Sobotniej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej – Tatiany Sosun

Za wzorcową współpracę z Fundacją w ramach programu „Biało-czerwone ABC” dla

Prezesa Związku Polaków „Ojczyzna” m. Krzywy Róg – Haliny Pomazan

Prezesa Związku Polaków na Ukrainie – Antoniego Stefanowicza

Dyrektora Sobotnio-niedzielnej szkoły SKP im. E. Falińskiej w Beresteczku – Haliny Sokalskiej
Prezesa Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa im. J. Lublińskiego – Wiktorii Szewczenko

Oraz z gratulacjami za prowadzenie najdynamiczniej rozwijającej się placówki polskiego szkolnictwa na Ukrainie
Dyrektora Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju – Lesi Buhery

Dyrektora Sobotniej Szkoły Języka Polskiego przy Delegaturze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi – s. dr Sary Ewy Łakomy

Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu – Wacława Herki

Fot. Aleksander Kuśnierz

{gallery}gallery/2015/wid{/gallery}

{youtube}-fViTxuYK5I{/youtube}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X