Oświadczenie po wizycie wicepremiera Glińskiego na Ukrainie

Strona polska szczerze dziękuje za obecność Pana Ministra Jewhena Nyszczuka i udział w uroczystościach na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni. Dla Rodzin Katyńskich było to bardzo wzruszające przeżycie.

Po naszej wspólnej modlitwie za polskie i ukraińskie ofiary Stalina w Bykowni spotkaliśmy się 23 października 2017 roku w Kijowie, by omówić stan i perspektywy dialogu dwustronnego w obszarze historycznym.

Problematyka ta jest istotna dla obu naszych narodów i promieniuje na pozostałe sfery współpracy. Dlatego z troską odnotowujemy pewne niepokojące tendencje w tym obszarze.

Strona polska za nieakceptowalne uznała obowiązywanie zakazu poszukiwań i ekshumacji, stoi bowiem na stanowisku, że polskim i ukraińskim ofiarom konfliktów należą się godne pochówki. Minister Kultury Ukrainy zadeklarował poruszenie tego tematu w rozmowach z członkami Rady Ministrów Ukrainy i podkreślenie wagi tego tematu dla strony polskiej.

Uważamy, że podstawą porozumienia w zakresie upamiętnień powinno być wspólne uzgadnianie treści i formy polskich i ukraińskich wzajemnych upamiętnień w Polsce i Ukrainie, bowiem priorytetem dla obu stron winien być postęp w sprawie upamiętnień, a także w zakresie ochrony i restytucji dóbr kultury.

Dialog historyczny Polski i Ukrainy wymaga podejścia całościowego i systemowego. W związku z tym strona polska zaproponowała podniesienie rangi partnerów rozmów. Strona polska podniosła kwestie wznowienia prac Międzyrządowej Komisji ds. Ochrony i Zwrotu Dóbr Kultury pod przewodnictwem wicepremierów lub ministrów odpowiedzialnych za kulturę i dziedzictwo narodowe obu krajów i wypracowania w jej ramach satysfakcjonujących dla obu stron rozwiązań w obszarze polityki historycznej i upamiętnień.

Strona polska podkreśliła, że poruszone na dzisiejszym spotkaniu kwestie mają zasadnicze znaczenie dla dobrego przygotowania wizyty na Ukrainie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, któremu bliskie są zagadnienia historyczne.

Wicepremierowi prof. Piotrowi Glińskiemu w rozmowach ze stroną ukraińską towarzyszyli: ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bartosz Cichocki oraz wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztof Szwagrzyk.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X