Opole współpracuje ze Lwowem

Opole współpracuje ze Lwowem

Politechnikę Lwowską odwiedziła delegacja z Uniwersytetu Opolskiego z prorektorem Wiesławą Piątkowską-Stepaniak na czele. Rektor Politechniki prof. Jurij Bobało i goście z Polski podpisali ramową umowę o współpracy pomiędzy uczelniami.

Rektorat uczelni lwowskiej z zainteresowaniem odniósł się do propozycji dołączenia do polsko-niemiecko-francuskiego projektu potrójnych dyplomów. Zasada jest prosta: studenci z trzech państw studiują po jednym semestrze w każdym z tych krajów, a pracę magisterską bronią na macierzystej uczelni. Są jednak pewne trudności z dołączeniem do tego programu, ponieważ w Polsce jak też w niektórych państwach europejskich studia magisterskie trwają cztery semestry, a na Ukrainie – trzy. Prorektor ds. nauczania Jurij Raszkiewicz zaznaczył jednak, że niektórzy studenci politechniki chcąc uzyskać podwójny dyplom przedłużali okres studiów o jeden semestr.

Wiesława Piątkowska-Stepaniak prezentując uczelnię zaznaczyła, że Opolskie jest najmniejszym województwem w Polsce. Ale Uniwersytet Opolski ma dobre notowania wśród uczelni europejskich. Szczególnie rozwinięte są na uczelni badania z dziedziny chemii i geologii (w tym badania kopalin użytecznych). Największe zainteresowanie wzbudza współpraca w dziedzinie technologii chemicznych, biotechnologii, ekologii i dotycząca nauk społecznych. Gość z Polski opowiedziała też zebranym, że rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław Nicieja, historyk z wykształcenia, ma wiele publikacji o Lwowie, Cmentarzu Łyczakowskich i innych miejscach i miejscowościach dotyczących tych terenów. Rektor Politechniki Lwowskiej otrzymał na pamiątkę książkę Stanisława Niciei o Cmentarzu Łyczakowskim. Jurij Bobało przekazał na ręce Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak publikację o Politechnice Lwowskiej.

Igor Głuszczak
Tekst ukazał się w nr 13–14 (185–186) 16 lipca – 15 sierpnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X