Ochrona środowiska i współpraca regionów (Fot. Aleksander Wołkow)

Ochrona środowiska i współpraca regionów

Kolejna wizyta delegacji ekologów na Ukrainę na czele z szefem komitetu ds. ekologii Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Maciejem Trzeciakiem oraz dyrektorem Europejskiego Centrum Ekologicznego Michałem Dworakiem odbyła się z udziałem dyrektora przedstawicielstwa PUIG Aleksandra Wołkowa, w dniach 21-23 maja 2014 roku.

Podczas wizyty delegaci odwiedzili miasta Lwów i Iwano-Frankiwsk. Nawiązano współpracę z 8 uczelniami: Uniwersytetem im. Iwana Franki, Politechniką Lwowską, Uniwersytetem Leśnictwa, Instytutem Ekonomiki i Turystyki, Lwowską Komercyjną Akademią, Uniwersytetem Sytuacji Nadzwyczajnych, Uniwersytetem Nafty i Gazu, oraz Uniwersytetem im. Wasyla Stefanyka. Dla kół akademickich wyżej wymienionych uczelni odbyły się prezentacje Europejskiego Centrum Ekologicznego, celem których było zaprezentowanie działań proekologicznych w polskim społeczeństwie.

W trakcie warsztatów studenckich, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży, powstało 11 grup. Obecnie samodzielnie przygotowują projekty ekologiczne, mające na celu poszukiwanie polskich i unijnych grantów.

Wszystkie działania są regularnie koordynowane przez polskich ekspertów, wykorzystano do tego zasoby wideokonferencyjne. Dla studentów zaprzyjaźnionych uczelni planowane są wyjazdy na praktyki oraz wizyty studyjne do Polski w lecie 2014 roku.

Wynikiem udanych wizyt na Uniwersytecie Nafty i Gazu i Lwowskim Uniwersytecie Sytuacji Nadzwyczajnych będzie stworzenie dwóch studenckich ośrodków ekologicznych we Lwowie i Iwano-Frankiwsku.

W dniu 22 maja delegację ekologów przyjął przewodniczący iwanofrankiwskiej administracji obwodowej Andrij Trocenko, który zadeklarował wsparcie inicjatyw ekologicznych, a Maciej Trzeciak podzielił się doświadczeniem Polski, zdobytym podczas procesów integracyjnych sprzed 20 lat.

Na zakończenie wizyty do Iwano-Frankiwska delegaci złożyli kwiaty w miejscu, gdzie podczas II wojny światowej hitlerowcy zamordowali przedstawicieli polskiej inteligencji Stanisławowa.

Aleksander Wołkow
Tekst ukazał się w nr 11 (207) za 17-30 czerwca 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X