Obchody w Kijowie 155. rocznicy powstania styczniowego

W kijowskiej fortecy 22 stycznia br. odbyły się obchody 155. rocznicy wybuchu powstania styczniowego – powstania antycarskiego, które objęło Polskę, Litwę, Białoruś i Ukrainę.

To w tym miejscu rozstrzelano polskich patriotów, którzy z bronią w ręku walczyli o niepodległość ojczyzny i wolność dla wszystkich narodów Rzeczypospolitej. Walczono pod hasłem „Za wolność waszą i naszą”.

W jednej z sal olbrzymiej fortecy, której część została przekazana dla ekspozycji muzealnej, odbył się wykład historyczny i pokaz filmu o przebiegu powstania. W walkach wzięło udział około 200 tys. osób. Ponad 38 tys. powstańców i ich rodzin władze carskie wysiedliły na Syberię, zaś 669 osób stracono.

Po obejrzeniu ekspozycji muzeum, przedstawiającej głównie losy więźniów fortecy kijowskiej – uczestników powstania, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej bohaterom. Tablica jest dwujęzyczna – po polsku i ukraińsku. Uroczystość poprzedziła krótka modlitwa w intencji obrońców ojczyzny, a następnie attaché wojskowy ambasady RP w Kijowie, płk. Tomasz Strycharz odczytał powstańczą przysięgę. Tablicę odsłonili wspólnie ambasador RP Jan Piekło, ambasador Litwy Marius Janukonis i zastępca mera Kijowa Oleksij Reznikow.

{gallery}gallery/2018/stpowst{/gallery}

– Co roku spotykamy się, by uczcić pamięć naszych bohaterów, którzy zginęli podczas powstania styczniowego. Powstanie jest symbolem walki Polaków, Litwinów i Rusinów (obecnie Ukraińców) przeciwko wrogiemu imperium. Dziś ta uroczystość ma szczególny charakter. Odsłoniliśmy tablicę, upamiętniającą Zygmunta i Władysława Padlewskich. Obaj byli przywódcami powstania i pochodzili z Berdyczowa.

W tym roku zarówno Polska, jak Litwa i Łotwa, obchodzą 100-lecie odzyskania niepodległości. Przed 100 laty Centralna Rada ogłosiła 4. Uniwersał – deklarację niepodległości Ukraińskiej Republiki Ludowej. Jest to chwila szczególna, że dziś możemy być tu razem – Polacy, Litwini i Ukraińcy, i możemy razem świętować to, co mamy wspólne.

Mamy świadomość, że w tym miejscu został rozstrzelany Władysław Padlewski. Dziś Ukraińcy oddają swe życie w Donbasie w tej samej sprawie. Proszę wszystkich o uczczenie bohaterów chwilą milczenia – powiedział Jan Piekło.

Na zakończenie uroczystości wystąpił chór „Switocz” z Nieżyna, który, między innymi, wykonał pieśni powstańcze.

Dmytro Antoniuk
Tekst ukazał się w nr 2 (294) 30 stycznia – 12 lutego 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X