Modlitewne obchody Święta Bohaterów Niebiańskiej Sotni

20 lutego, w drugą rocznicę tragicznych wydarzeń na Majdanie w Kijowie obchodzono na Ukrainie Święto Bohaterów Niebiańskiej Sotni z udziałem duchowieństwa prawosławnego i katolickiego.

O poranku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko z małżonką, a także najwyższe władze Ukrainy uczestniczyli w panichidzie (prawosławnym nabożeństwie żałobnym), któremu w klasztorze św. Michała Archanioła przewodniczył patriarcha Filaret, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK). 30 listopada 2013 r. i w lutym 2014 w murach tego klasztoru ratowali się pokaleczeni uczestnicy protestów na Majdanie. Znajdował się tam też szpital polowy.

W drugiej połowie dnia na kijowskim placu Niepodległości kilku księży obrządku wschodniego odprawiło nabożeństwo w intencji poległych na Majdanie i żołnierzy, którzy zginęli w walkach z rosyjskimi terrorystami na wschodzie kraju.

Na całej Ukrainie obchody Święta Bohaterów Niebiańskiej Sotni rozpoczęto od nabożeństw żałobnych na cmentarzach, składania kwiatów i zapalenia zniczy na mogiłach ofiar masakry na Majdanie oraz na placach w centrach miast. Sprawowano także nabożeństwa żałobne w świątyniach, a w południe rozległo się bicie dzwonów.

We Lwowie uroczystości żałobne z udziałem władz miejscowych odbyły się w kwaterze Bohaterów Niebiańskiej Sotni i ATO na Cmentarzu Łyczakowskim. Dalej na placu przed pomnikiem Tarasa Szewczenki wspólną modlitwę żałobną odmówili księża Kościoła rzymskokatolickiego, Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, UKP PK, Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.

„W drugą rocznicę brutalnego rozlewu krwi na Majdanie składamy hołd pamięci zastrzelonym podczas Rewolucji Godności. Ofiary przemocy z okresu tych wydarzeń w Kijowie i na wschodzie Ukrainy wzywają nas chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli ponownie wziąć na siebie odpowiedzialność za to, jak wygląda nasza teraźniejszość i będzie wyglądać przyszłość” – czytamy w wystosowanym z okazji rocznicy orędziu Konferencji Episkopatu łacińskiego Ukrainy. Biskupi wezwali rodaków, aby „ogarnęli modlitwą bohaterów Niebiańskiej Sotni, którzy oddali swoje życie dla dobra przyszłości”.

„Z wiarą i ufnością w Bożą moc prośmy Wszechmogącego o łaskę pokojowego rozwiązania konfliktów na Ukrainie” – wezwał łaciński episkopat Ukrainy.

Konstanty Czawaga

{gallery}gallery/2016/2rocznica_majdanu{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X