Obchody 11 listopada  w Iwano-Frankiwsku  (d. Stanisławowie) Aleksander Lewicki (od lewej), Lubomyr Słobodian, Jarosław Drozd i Henryk Litwin (Fot. Krzysztof Szymański)

Obchody 11 listopada w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości odbywały się w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie) i miały szczególnie uroczystą oprawę.

12 listopada do miasta przybyli ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin i konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, aby wspólnie z polską społecznością i władzami miasta uczcić 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się w gmachu Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka – otwarto tam wystawę „Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata”, przygotowaną przez warszawski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Inicjatorem zaprezentowania wystawy w Stanisławowie oraz jej organizatorem jest Konsulat Generalny RP we Lwowie. W uroczystościach obok polskich dyplomatów, udział wzięli profesorowie i studenci uczelni z jej rektorem Ihorem Cependą na czele oraz przedstawiciele władz miasta i obwodu. Po uroczystości zebrani uczcili pamięć studenta Uniwersytetu Przykarpackiego 19-letniego Romana Guryka, który zginął w lutym br. na kijowskim Majdanie. Kwiaty złożono pod pomnikiem studenta na dziedzińcu Uniwersytetu. Wiązanki kwiatów złożono pod pomnikiem Adama Mickiewicza w centrum miasta.

Główna część obchodów odbyła się w Filharmonii Obwodowej. W godzinach popołudniowych zgromadzili się tam przedstawiciele polskiej społeczności miasta, duchowieństwo różnych wyznań, przedstawiciele władz miasta i obwodu oraz korpusu dyplomatycznego. Na uroczystości przybyła również liczna grupa przedstawicieli polskich organizacji ze Lwowa i regionu. Uroczystość otwarto wykonaniem hymnów narodowych Polski i Ukrainy.

Ambasador Henryk Litwin podkreślił, że Święto Niepodległości jest powrotem do historii i pamięci bohaterów i tych kto tę niepodległość wywalczył. „Historia wymaga walki o niepodległość, a jak pokazuje przykład Ukrainy, również walki o wybór europejski – zaznaczył ambasador. – Polska i Ukraina, pomimo trudnych czasów w historii i konfliktów, zawsze były sobie bliskie. Ukraina, broniąc własnej niepodległości, broni też niepodległości i wolności w Europie. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni i przekonani, że Ukraina zwycięży”.

Zwracając się do Polaków, zgromadzonych na sali, ambasador zaznaczył, że jest mu niezmiernie miło obchodzić Święto Niepodległości w Stanisławowie. „Dobrze znam wielu z państwa z mojego pobytu we Lwowie i miło mi przeżywać to święto wspólnie z wami. To, że teraz obchodzimy te uroczystości w Polsce w dużej mierze jest zasługą Polaków poza granicami, bo w tamtych czasach komunistyczne władze w kraju były przeciwne tym obchodom. A tradycja przetrwała poza granicami. Życzę państwu z tej okazji wszelkiej pomyślności, a ponieważ zależy ona od rozwoju wydarzeń na Ukrainie, więc będziemy życzyli tego samego i Ukrainie” – powiedział na zakończenie Henryk Litwin.

Ze strony ukraińskiej życzenia z okazji święta złożyli wiceprzewodniczący administracji obwodowej Lubomyr Słobodian, wiceprzewodniczący Rady Obwodowej Aleksander Lewicki, wicemer Iwano-Frankiwska Zenowij Fitel. W swoich wystąpieniach podkreślali wkład Polski w poparciu europejskich aspiracji Ukrainy i współpracę polskich województw z obwodem iwanofrankiwskim. Rafał Kocot, przedstawiciel wojewody małopolskiego odczytał życzenie wojewody Marka Sowy, w których zaznaczono, że władze województwa wspierają działania Polaków poza granicami kraju, organizują różne szkolenia i staże. Życzył Polakom w Stanisławowie dalszej wytrwałości we wspieraniu europejskiego wyboru Ukrainy i zachowaniu tradycji i pamięci o tych, którzy oddali swe życie za niepodległość Ojczyzny”.

Na zakończenie części oficjalnej ambasador Henryk Litwin odznaczył medalami Komisji Edukacji Narodowej wieloletnią dyrektor iwano-frankowskiej szkoły nr 3 z polskim i rosyjskim językiem wykładowym Swietłanę Dołgową i Barbarę Pacan z Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie, osobę zaangażowaną w rozwój szkolnictwa polskiego na Ukrainie. Medale przyznała minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska za krzewienie szkolnictwa polskiego i kultury polskiej.

Dziękując za uznanie dyrektor Swietłana Dołgowa zaznaczyła, że ta nagroda nie jest jej osobistym osiągnięciem, a należy się wszystkim 18 nauczycielom, pracującym w szkole i podziękowała stronie polskiej za wsparcie i za nauczycieli z Polski kierowanych do Iwano-Frankiwska do pracy w szkole.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się koncert muzyki filmowej Wojciecha Kilara w wykonaniu orkiestry symfonicznej filharmonii iwanofrankiwskiej pod batutą Rusłana Dorożiwskiego. Zabrzmiały niezapomniane melodie z „Trędowatej”, „Ziemi obiecanej”, „Galopu”, „Pianisty” i wielu innych filmów, do których kompozytor tworzył oprawę muzyczną. Jak podkreśliła, prowadząca koncert Zofia Iwanowa, w niektórych filmach jednym z głównych bohaterów była właśnie muzyka Wojciecha Kilara. Na koniec zabrzmiał wspaniały polonez z „Pana Tadeusza”. Uroczystości zakończyły się przy lampce wina w Pasażu Gartenbergów, gdzie podczas kolejnych toastów podkreślano znaczenie niepodległości dla obu narodów i wkład Polski w realizację europejskiego wyboru Ukrainy.

Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 21 (217) 18–27 listopada 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X