Obchody 102. rocznicy bitwy pod Zadwórzem fot. Aleksander Kuśnierz / Nowy Kurier Galicyjski

Obchody 102. rocznicy bitwy pod Zadwórzem

W Zadwórzu uczczono pamięć bohaterów jednej z najbardziej znanych bitew wojny polsko-bolszewickiej, zwanej „polskimi Termopilami”. Wojna na Ukrainie sprawiła, że uroczystości były skromniejsze niż w ubiegłych latach.

Od wielu lat Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi ze Lwowa przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie organizuje pod kurhanem usypanym w miejscu bitwy uroczystości rocznicowe. W obchodach upamiętniających 102. rocznicę bitwy pod Zadwórzem wzięli udział attaché Obrony Narodowej RP w Kijowie komandor Maciej Nałęcz, konsul generalny konsulatu RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, polscy dyplomaci, delegacja z Leżajska z burmistrzem Ireneuszem Stefańskim na czele, przedstawiciele ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy, władz wojewódzkich Lwowa i miejscowych władz rejonowych, przedstawiciele organizacji polskich ze Lwowa.

fot. Aleksander Kuśnierz / Nowy Kurier Galicyjski

Jak co roku, przy kurhanie odprawiona została msza polowa, której przewodniczył ks. Jan Stachura, proboszcz parafii św. Stanisława w Busku. Podczas nabożeństwa odczytano list od Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery. Po części oficjalnej uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze pod obeliskiem na szczycie kurhanu.

– Jesteśmy tutaj w kolejną rocznicę bitwy pod Zadwórzem i musimy tutaj być. To jest nasza powinność, ponieważ jesteśmy wdzięczni tym wszystkim obrońcom Ojczyzny, którzy dla nas walczyli o wolną Polskę. To my dzisiaj korzystamy z tej ofiary, którą oni złożyli na ołtarzu historii i na ołtarzu ojczyzny. „Bóg, honor, Ojczyzna” to są te hasła, które zawsze nam towarzyszyły, wypisywaliśmy je na tarczach i one zawsze były razem z nami. Polska nigdy nie atakowała, Polska broniła wartości, broniła wolności, bo ktoś, kto wierzy, kto wie czym jest wolność – nie atakuje – powiedziała konsul Eliza Dzwonkiewicz.

fot. Aleksander Kuśnierz / Nowy Kurier Galicyjski

Bitwa pod Zadwórzem rozegrała się 17 sierpnia 1920 roku. Zaledwie 33 kilometry od Lwowa. Przeciwko Pierwszej Armii Konnej Budionnego do walki stanęło 330 polskich obrońców miasta pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego. Celem było opóźnienie podejścia wojsk bolszewickich do Lwowa. I choć w walce poległo 318 młodych ochotników, to heroiczna obrona zakończyła się sukcesem operacyjnym wojsk polskich. Kurhan, jako zbiorowa mogiła polskich żołnierzy, został usypany jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku. Po drugiej wojnie światowej, w czasach sowieckich o tym miejscu wiedzieli nieliczni. Dopiero w latach 90. XX wieku staraniem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi ze Lwowa przy wsparciu rządu polskiego miejsce pamięci w Zadwórzu zostało uporządkowane.

Ten jeden dzień heroicznego oporu sprawił, że Siemion Budionny nie zdobył Lwowa i tym samym upadł plan sowietów. Heroizm młodych żołnierzy pod Zadwórzem był jednym z elementów, który przyczynił się do zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej. Na jednej z kolumn Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie wśród tablic z nazwami pól bitewnych umieszczone są tablice upamiętniające Lwów i Zadwórze.

Anna Gordijewska

Anna Gordijewska. Polka, urodzona we Lwowie. Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ukończyła wydział dziennikarstwa w Lwowskiej Akademii Drukarstwa. W latach 1995-1997 Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na KUL. Prowadziła programy w polskim "Radiu Lwów". Nadawała korespondencje radiowe o tematyce lwowskiej i kresowej współpracując z rozgłośniami w Polsce i za granicą. Od 2013 roku redaktor - prasa, radio, TV - w Kurierze Galicyjskim, reżyser filmów dokumentalnych "Studio Lwów" Kuriera Galicyjskiego. Od września 2019 roku pracuje w programie dla TVP Polonia "Studio Lwów". Otrzymała nagrody: Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 2007 r ., Złoty Krzyż Zasługi, 2018 r.

X