O strategiach rozwoju turystyki w Łucku

W Łucku odbyło się seminarium „Doświadczenia jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych w organizacji wsparcia i promocji walorów turystyczno-kulturalnych gmin lubelskich (Polska) i miast obwodu wołyńskiego (Ukraina) – dobre praktyki”.

Seminarium zorganizowano siłami fundacji Europejska Akademia Samorządowa z Lublina, Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Związku Miast Ukrainy Oddział w Łucku, Stowarzyszenia Europejska Akademia Rozwoju Nauki i Biznesu. Udział wzięło 49 osób, w tym 42 z Ukrainy – naukowcy, samorządowcy, firmy turystyczne i przedstawiciele lokalnych mediów.

Konferencję otworzyli Andrzej Strawa, prezes Fundacji Europejska Akademia Samorządowa, i konsul Krzysztof Sawicki. W imieniu strony ukraińskiej gości przywitał Roman Karpiuk, zastępca szefa państwowej administracji obwodowej i Bogdan Samojłenko, dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Miast Ukrainy.

Pierwszym tematem sesji plenarnej był turystyczny i kulturalny potencjał samorządów i podmiotów gospodarczych. Andrzej Strawa, przedstawił prezentację pt. „Rola samorządu w kreowaniu polityki rozwoju”. Była to merytoryczna diagnoza stanu prawnego Unii europejskiej i Polski w zakresie strategii rozwoju i jej realizacji. Natalia Szczepanik, reprezentująca Zakład Leczniczy – Uzdrowisko Nałęczów, przedstawiła rolę dominującej firmy w działalności samorządu i efekt synergii jako konsekwencję współpracy. Jerzy Rutkowski, właściciel grupy St. George – Hotele Uzdrowiskowe, opisał ścieżkę dochodzenia do marki, jej powołanie, budowę i rozpowszechnianie. Natalia Bunda, naczelnik Departamentu Turystyki i Promocji miasta Łuck, przedstawiła praktykę miasta i plany na czas najbliższy oraz zamierzenia strategiczne z zakresu turystyki. Podsumował pierwszą część obrad Jacek Szczot, prezes fundacji „Pro Bono Futuro”, były wiceminister rozwoju regionalnego. Tematem jego wystąpienia było kreowanie rozwoju gospodarki przez samorząd terytorialny.

Druga część sesji miała tytuł: „Strategia rozwoju turystyki – droga do osiągnięcia rezultatów oraz rola samorządów w kreowaniu polityki rozwoju”. Tę część zainaugurował Bogdan Samojlenko, przedstawiając w swojej prezentacji bardzo interesujące dokonania miasta Bursztyn na drodze budowania swojej marki. Temat był znakomicie udokumentowany multimedialnie i zawierał bardzo ciekawe i inspirujące fakty. W sprawie strategii promocyjnej miasta głos zabrał Petro Tronewycz – naczelnik Oddziału Ochrony Dziedzictwa Kulturowego miasta Łuck. Zbigniew Bagiński, reprezentujący Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”, operującą na obszarze powiatu puławskiego, opisał formułę prawną LGD (stowarzyszającą osoby prawne i fizyczne, reprezentujące sektor publiczny, samorząd i sektor prywatny) i przedstawił formy działalności: stymulację rozwoju turystyki, dystrybucję środków pomocowych i operacyjnych w skali lokalnej, synergiczny efekt w postaci sieci szlaków (pieszych, rowerowych, konnych, kajakowych), wypożyczalni sprzętu (rowery, kajaki), sieci izb starego rzemiosła i rękodzieła a także przeróżnych wydawnictw i informatorów (zaoferowanych uczestnikom konferencji w kilku językach). Aleksander Suski, wiceprzewodniczący Rady miasta Świdnika, poinformował uczestników konferencji o gotowości swojego miasta do aktywnej roli w kreowaniu oferty turystycznej, o lokalnych osiągnięciach (np. lotnisko międzynarodowe) czy intensywnym dążeniu do tworzenia w mieście stref wypoczynku dla mieszkańców.

Podsumowania konferencji ze strony ukraińskiej dokonała Tetiana Mogilecka – wiceprezydent stowarzyszenia „Europejska Akademia Rozwoju Nauki i Biznesu” w Łucku. Podczas dyskusji interesujący głos zabrała mer miasta Beresteczko. Duże zainteresowanie tematyką nie wyczerpało wszystkich założeń seminarium mimo jego przedłużenia o ponad 1,5 godziny. Rozmowy kuluarowe świadczą o tym, że jest ciągle duże zainteresowanie polskimi doświadczeniami, a organizatorzy seminarium obiecali ten cykl kontynuować. Telewizja wołyńska przygotowała 20 minutowe sprawozdanie.

A.S.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X