O Litwie z miłością

O Litwie z miłością

Utrwalone chwile walki piasku z wiatrem na litewskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego można zobaczyć na czarno-białych zdjęciach artystycznych Jonasa Kalvelisa (1925-1987). Z okazji 23. rocznicy Niepodległości Republiki Litewskiej wystawa jego prac pod tytułem „Wydmy” została otwarta 15 marca w Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego we Lwowie.

– Jonas Kalvelis był jednym z mistrzów fotografii litewskiej XX wieku – zaznaczyła Daiva DAPŠIENĖ, radca do spraw kultury ambasady Republiki Litewskiej w Ukrainie. Z zamiłowaniem fotografował przyrodę kraju ojczystego. Uwiecznił setki ciekawych ujęć ruchomych piasków na terenie „litewskiej Sahary”, którą ostatnio próbuje się zalesić. Kalvelis w sposób artystyczny udokumentował prawie już stracone krajobrazy.

O wartości czarno-białych zdjęć Jonasa Kalvelisa mówił też wicerektor Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych prof. Orest Hołubeć. – To jest prawdziwa sztuka, a jego zdjęcia bardzo są podobne do prac graficznych – podkreślił.

Oleś Pohranycznyj, radca konsula honorowego Republiki Litewskiej we Lwowie wspomniał m.in., że papież Innocenty IV prawie w tym samym czasie przekazał korony królewskie dla władcy litewskiego Mendoga i księcia Daniela Halickiego. Mówił też o dawnych więziach historycznych narodów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z wdzięcznością wspominane były relacje między Ukraińcami a Litwinami podczas rozpadu Związku Radzieckiego.

Dr Roman Czmełyk, dyrektor muzeum powiedział o owocnej współpracy z Konsulatem Honorowym Republiki Litewskiej we Lwowie. – Ta kolejna wystawa przybliża nam współczesną Litwę, – zaznaczył. Złożył podziękowanie dyrekcji sieci stacji paliw „ОККО” za wsparcie finansowe tej ekspozycji.

Konstanty Czawaga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X