Nowy kościół na Zboiskach we Lwowie (Fot. Konstanty Czawaga)

Nowy kościół na Zboiskach we Lwowie

27 czerwca arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki konsekrował kościół katolicki pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Wzniesiono go w nowej dzielnicy miasta – Zboiskach – gdzie posługę pełnią zmartwychwstańcy.

miejscu drewnianego kościółka, zbudowanego na byłym przedmieściu Lwowa w latach 1932-33. W 1935 roku ówczesny arcybiskup lwowski Bolesław Twardowski ofiarował tam wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą przywiózł z Rzymu. W czasach komunizmu w 1946 kościółek zamieniono na magazyn, potem na garbarnię, w końcu stał się magazynem papieru. Dopiero w 1991 zarejestrowano tam parafię rzymskokatolicką, ale mimo wieloletnich starań o zwrot kościoła, okazało się, że ma on być przekazany jednej z sekt. Wierni ze Zboisk stanęli w obronie swej świątyni.

8 marca 1992 roku ks. Józef Legowicz z Mościsk i ks. zmartwychwstaniec Andrzej Jagiełka rozpoczęli odprawianie mszy św. na schodach przed zamkniętymi drzwiami kościoła. „18 września zwrócono klucze, wnętrze kościoła to opłakany stan ruiny – wspomina ks. Andrzej Jagiełka. – Z entuzjazmem parafianie zrobili prowizoryczny remont i 19 grudnia 1992 roku abp Marian Jaworski wraz z ks. bp Rafałem Kiernickim, proboszczem lwowskiej katedry ponownie go poświęcili. Od początku było wiadomo, że trzeba podjąć się budowy nowej świątyni. Prawie 6 lat trwały starania. Kamień węgielny poświęcił ojciec święty Jan Paweł II w Legnicy 2 czerwca 1997 roku”.

Zatwierdzony projekt lwowskich architektów Aleksandra i Władysława Matwijiw wymagał gigantycznego wysiłku. Ks. Andrzej Jagiełka poświęcił prawie dwa dziesięciolecia swego życia na gromadzenie środków i nadzorowanie budowy kościoła. Wykonaniem prac zajęli się bracia ks. proboszcza: bliźniacy Piotr i Jacek z synami oraz Grzegorz. Przy elektryce i nagłośnieniu pracował szwagier Zenon. Wszyscy z Polski. Projekt wnętrza kościoła jest autorstwa Weroniki Węcławskiej-Lipowicz z Poznania. Wykonanie budowy powierzono firmie Karpatkurortbud.

2 lipca 1998 r. w 158. rocznicę śmierci założyciela zgromadzenia zmartwychwstańców Bogdana Jańskiego, rozpoczęto wykopy pod fundamenty. 1 grudnia 2001 ówczesny biskup pomocniczy we Lwowie Stanisław Padewski poświęcił dolną kaplicę w murach nowej świątyni, a pierwszą mszę św. w górnym kościele odprawiono 1 stycznia 2008 roku.

Wspólnota łacińska w tej nowej dzielnicy miasta na razie jest niewielka, toteż potężny nowy kościół udało się wznieść dzięki hojnej pomocy rodaków z Polski, Polonii z USA, ofiarodawców z Austrii i innych krajów.

„Poczucie jedności w Kościele zjednało wielu ludzi wokół tej budowy” – powiedział w homilii podczas mszy konsekracyjnej arcybiskup Mokrzycki. Podziękował też zmartwychwstańcom za nową świątynie i za posługę duszpasterską w archidiecezji lwowskiej: we Lwowie, w Samborze oraz za prowadzenie wykładów we lwowskim seminarium duchownym.

Generał zmartwychwstańców o. Bernard Hylla powiedział, że z ogromnym wzruszeniem współkonsekrował ten kościół. Przypomniał, że jego współbracia zakonni przybyli do Lwowa w 1880 roku. Wybudowali tam świątynię przy ul. Piekarskiej. Przełożony generalny życzył wiernym, aby konsekrowany kościół był miejscem ich uświęcenia, aby gromadzili się tutaj razem ze swymi duszpasterzami na modlitwie i aby czuli się „wielką rodziną, pod którą fundamenty położył nasz zbawiciel Jezus Chrystus”.

Na konsekrację kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przybyło duchowieństwo i wierni z wielu parafii archidiecezji lwowskiej, pielgrzymi i ofiarodawcy z Polski, Austrii oraz wierni obrządku wschodniego. Obecny był konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 12 (232) 30 czerwca – 16 lipca 2015

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X