Nowe władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” fot. Agata Pawłowska/PAI

Nowe władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

W miniony weekend w Częstochowie odbyło się  XI Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.  W porządku obrad znalazły się m.in. następujące punkty: sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia ustępujących władz a kadencję w latach 2020-2024 – Rady Krajowej, Prezesa Stowarzyszenia, Krajowej Komisji Rewizyjnej, dyskusja nad sprawozdaniami, podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Rady Krajowej, przedstawienie projektu nowego Statutu Stowarzyszenia oraz wybór władz krajowych: Prezesa Stowarzyszenia, Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

W sobotę wieczorem uczestnicy Zebrania mieli możliwość udziału w Apelu Jasnogórskim, natomiast w niedziele rano we Mszy Św. w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze w intencji Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju, a także w intencji Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”.

W niedzielę 14 stycznia ogłoszono wyniki wyborów, czyli nowe władze SWP oraz przyjęto nowy Statut organizacji. Prezesem Wspólnoty Polskiej, Przewodniczącym Rady Krajowej został Dariusz Piotr Bonisławski.

NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

PREZES STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

BONISŁAWSKI Dariusz Piotr

RADA KRAJOWA STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

BAŃKOWSKA Zenka

BOJARSKI Piotr

BONISŁAWSKI Dariusz

CZYŻYCKA Katarzyna

GAJDA Stefan

GAŁĄZKA Hanka

dr GAŁYGA Danuta

prof. GŁOWIŃSKI Tomasz

GRUDZIEŃ Mariusz

GRZELAK Wojciech

HLEBOWICZ Adam

JAWOROWSKI Sebastian

GRALLA -KAPERZYŃSKA Mirosława

KIETLIŃSKA Anna

KORSAK Jan

KOWALCZYK Henryk

KRAJEWSKI Jarosław

ŁACHMAŃSKI Krzysztof

ŁUGIEWICZ Wiesław

MODZELEWSKI Andrzej

NABRDALIK Halina

NIEWĘGŁOWSKI Tadeusz

OSICA Mariusz

OSTROWSKA Ala

dr KOSICKA Anna

PIEKARSKI Krzysztof

PIOTROWSKI Rafał

dr PRZYBYTEK Dariusz

RÓŻNIAK Tomasz

RYBCZYŃSKI Witold

prof. SIENKIEWICZ Jan Wiktor

dr SOCHA Aleksander

SZCZEPKOWSKI Zdzisław

ŚLADECKI Dariusz

dr WYSZOWSKA Izabela

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

KAROL Teresa

GARBACZ Piotr

NOWICKI Andrzej

OJOWSKI Janusz

TOKARSKI Władysław

KRAJOWY SĄD KOLEŻEŃSKI STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

BRZAN -KLOŚ Alicja

BRZOZOWSKI Andrzej

KOREŚ Daniel

PERSZEWSKI Piotr

POTORSKI Leszek

źródło:  wspolnotapolska.org.pl

X