Nowe towarzystwo kresowe w Opolu

Nowe towarzystwo kresowe w Opolu

W lipcu 2012 roku w Opolu założone zostało stowarzyszenie o nazwie: Polonia – Kresy. Towarzystwo naukowo-społeczno-kulturalne.

Po II wojnie światowej na Śląsk Opolski przybyli przesiedleńcy z dawnych Kresów Rzeczypospolitej i zamieszkali pośród żyjących tu od pokoleń lokalnych społeczności. Kresowianie pozostawili po sobie bogaty dorobek społeczny, kulturowy i naukowy, o którym trzeba pamiętać i popularyzować o nim wiedzę.

Towarzystwo Polonia – Kresy zamierza krzewić pamięć o Kresach poprzez m.in. organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, koncertów, publikowanie wydawnictw, prowadzenie badań naukowych i działalność charytatywną. Towarzystwo współpracuje z placówkami naukowymi, bibliotekami, organizacjami społecznymi, urzędami administracji samorządowej oraz mediami.

Członkami towarzystwa są ludzie od lat działający na rzecz Polaków mieszkających za granicą oraz propagujący wiedzę o dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Są wśród nich przedstawiciele środowiska naukowego, artystycznego i mediów.

W listopadzie 2012 roku towarzystwo na inaugurację swojej działalności zorganizowało wspólnie z Politechniką Opolską międzynarodową konferencję naukową „Kresowianie na świecie”. Części naukowej konferencji, której moderatorką była prof. Maria Kalczyńska towarzyszyło wiele imprez, a wśród nich spektakl słowno – muzyczny „Z kresowego kuferka – Lwów”. Scenariusz na podstawie książki Andrzeja Skibniewskiego „Rubinowa broszka” napisali Krystyna Rostocka i Andrzej Mikosza. Gośćmi specjalnymi koncertu była urodzona w Borysławiu wybitna i niezwykle popularna aktorka Marta Lipińska oraz znakomity pianista Marek Drewnowski.

Zorganizowane zostały także spotkania z polonijnymi autorami publikacji o tematyce kresowej. Z czytelnikami spotkali się: autorka książki „Lepszy dzień nie przyszedł już” Aleksandra Ziółkowska–Boehm z USA oraz autor „Rubinowej broszki” Andrzej Skibniewski z Holandii.

We współpracy z innymi instytucjami przygotowano również wystawy „Kaźń Profesorów Lwowskich. Wzgórza Wuleckie 1941” (IPN Wrocław) oraz „Kresowianie w Politechnice Opolskiej” (BG Politechniki Opolskiej).

Towarzystwo Polonia – Kresy zebrało też środki na leczenie kilkorga Polaków mieszkających na Ukrainie w ośrodkach sanatoryjnych diecezji opolskiej.

Na świątecznym spotkaniu członków Towarzystwa i zaproszonych gości, wśród których byli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego podsumowywano dotychczasowe dokonania oraz snuto plany na przyszłość m.in. publikacje o tematyce polonijnej i kresowej, kolejne konferencje, projekty o charakterze artystycznym oraz charytatywnym.

Zapraszamy do współpracy Rodaków, dla których pamięć o historii, tradycji i dorobku naukowym i kulturalnym jest ważna i droga.

Krzysztof Harupa
Tekst ukazał się w nr 7 (179) 16-25 kwietnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X