Nowe przejście graniczne między Ukrainą i Polską

W 2017 roku ma rozpocząć się budowa nowego, międzynarodowego przejścia granicznego „Malhowice-Niżankowice” na ukraińsko-polskiej granicy.

Taką informację reporterowi Wschodnik.pl podali przedstawiciele Lwowskiego Urzędu Celnego Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy.

„Do końca bieżącego roku strona polska opracuje projekt budowy przejścia granicznego, a w 2017 roku mają rozpocząć się prace budowlane. Przewidywany czas budowy wynosi do 2 lat”, – informuje urząd celny.

„Porozumienie w formie wymiany not między Gabinetem Ministrów Ukrainy a rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu na ukraińsko-polskiej granicy państwowej międzynarodowego przejścia granicznego »Malhowice-Niżankowice« dla komunikacji samochodowej przewiduje, że dane przejście zostanie stworzone w celu przemieszczania się osób i towarów z użyciem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, z wyłączeniem ruchu pieszego”, – można dowiedzieć się z komunikatu.

Jednocześnie urząd celny podkreśla, że w celu otwarcia punktu „Malhowice-Niżankowice” trzeba będzie zawrzeć osobną umowę między rządami Polski i Ukrainy.

„W ramach realizacji Umowy między Rządem Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu (100 milionów euro) w ramach pomocy wiązanej planowane jest przeprowadzenie prac w zakresie kapitalnego remontu i przebudowy dróg dojazdowych do międzynarodowych przejść granicznych, a mianowicie przejść granicznych »Smolnica-Krościenko«, »Hruszów-Budomierz«, »Malhowice-Niżankowice« oraz »Rawa Ruska-Hrebenne«”, – dodają celnicy.

Źródło: wschodnik.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X