Nowa rozprawa naukowa o Lwowie

Nowa rozprawa naukowa o Lwowie

W dniu 22 czerwca w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się promocja książki dr. Michała Piekarskiego Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912-1944.

Książka jest jednocześnie rozprawą doktorską autora, obronioną w 2016 roku w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Przygotowanie tej pracy zajęło autorowi pięć lat, obejmując badania w archiwach we Lwowie, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Opisuje dzieje muzykologii jako dyscypliny uniwersyteckiej. Szczególna uwaga poświęcona została Zakładowi Muzykologii Uniwersytetu Lwowskiego oraz muzykologom działającym w międzywojennej Polsce. Muzykologię, czyli dyscyplinę naukową, której przedmiotem badawczym jest muzyka, wprowadził w 1912 r. na Uniwersytet Lwowski Adolf Chybiński (ur. 1880 w Krakowie, zm. 1952 w Poznaniu), tworząc z czasem tzw. „lwowską szkołę muzykologiczną”, dobrze znaną w międzywojennej Polsce obok chociażby „lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej”. Prezentowana książka ukazała się dokładnie w stulecie pierwszej polskiej profesury z muzykologii, którą Adolf Chybiński uzyskał w 1917 r. Dzięki powstałej monografii przybliżony został nieznany dotąd szerzej aspekt działalności Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, jak również kwestia dotycząca powiązań uczelni z Konserwatorium Galicyjskiego (Polskiego) Towarzystwa Muzycznego oraz świata akademickiego ze środowiskiem muzycznym Lwowa.

Spotkanie z autorem poprowadziła dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN z Instytutu Historii Nauki. Wśród gości znaleźli się licznie reprezentowani pracownicy Instytutu Muzykologii UW, a także Instytutu Historii Nauki PAN. Na sali byli też obecni przedstawiciele instytucji i urzędów pracujący niegdyś we Lwowie m.in. Anna Sobolewska, wiceburmistrz warszawskiej dzielnicy Śródmieście oraz zastępca ambasadora RP w Kijowie Jacek Żur.

W recenzji książki prof. dr hab. Bożena Muszkalska z Uniwersytetu Wrocławskiego podkreśliła: „Dzieje lwowskiej muzykologii zostały zaprezentowane w szerokim kontekście kulturowo-historycznym, z uwzględnieniem wydarzeń, które miały miejsce w innych placówkach muzykologicznych, działających w tym czasie w Polsce i w Europie, oraz społeczno-politycznej sytuacji kraju, zwłaszcza Galicji. Tak rozległe i wnikliwe potraktowanie tematu wyróżnia tę monografię spośród innych prac, dotyczących środowiska muzykologicznego w przedwojennym Lwowie”. Ponadto, zamierzeniem autora było jak najszersze przedstawienie omawianej epoki, opisał także życie osobiste i towarzyskie lwowskich muzyków i muzykologów. Stąd liczne odwołania do miejsc i budynków w Krakowie i we Lwowie, w których bywał Adolf Chybiński i jego uczniowie.

Książka dostępna jest w księgarniach akademickich oraz w księgarniach internetowych.

Michał Piekarski, Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912-1944, Instytut Historii Nauki PAN, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2017, ss. 462.

Inf. własna
Tekst ukazał się w nr 16 (284) 31 sierpnia – 11 września 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X