Noce Kościołów we Lwowie

Noce Kościołów we Lwowie

Na początku czerwca najciekawszym wydarzeniem we Lwowie i w kilku innych miastach wojewódzkich stały się „Noce Kościołów”. Spotkania są zorganizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa przez katolickie Radio Rodzina, Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Greckokatolicki, Ormiański Kościół Apostolski i Urząd Miasta Lwowa.

W inauguracji „Nocy kościołów” uczestniczyli prezydent miasta Lwowa Andrij Sadowyj i lwowski greckokatolicki biskup pomocniczy Benedykt Aleksiejczuk. W ramach imprezy w dwunastą rocznicę wizyty na Ukrainie bł. Jana Pawła II 7 czerwca na lwowski Rynek przybyło z Polski mobilne muzeum papieża.

 – Jesteśmy wdzięczni rozgłośni katolickiej z Wrocławia, że zaszczepiła tutaj tę inicjatywę – powiedział arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. – W tych dniach młodzież, wierni, mieszkańcy Lwowa będą mieli okazję zapoznać się z kulturą tego miasta, z jej wielkim dziedzictwem kościoła łacińskiego, bo większość kościołów w centrum Lwowa to kościoły łacińskie. Cieszę się bardzo, że przybyło także mobilne muzeum Jana Pawła II. Ojciec Święty tutaj we Lwowie pozostał w pamięci wszystkich mieszkańców, wszystkich wiernych. I te osobiste rzeczy, te osobiste pamiątki przybliżą im jego osobę i jego nauczanie, a także tę wielką osobowość, która dotykała każdego człowieka.

Wieczorem tego dnia w katedrze łacińskiej po mszy św. w intencji rychłej kanonizacji bł. Jana Pawła II ks. dr Janusz Czarny z Wrocławia wygłosił wykład „Cywilizacja miłości według Jana Pawła II”. Kolejną imprezą był koncert kwartetu smyczkowego Narodowej Akademii Muzycznej. Między 20.30 a 22.00 można było zwiedzać katedrę z przewodnikiem. O tej samej porze ks. Grzegorz Draus, koordynator przedsięwzięcia we Lwowie zapoznał wszystkich chętnych z freskami Jana Henryka Rosena w kaplicy seminaryjnej.

 

Nieszpory w katedrze ormiańskiej (Fot. Konstanty Czawaga)Podczas tegorocznych „Nocy kościołów”, które przebiegały pod hasłem „Poznajmy duszę Lwowa” zostały otwarte drzwi trzech lwowskich kościołów, które obecnie znajdują się w posiadaniu kościoła greckokatolickiego – dominikanów, jezuitów i św. Kazimierza. W kościołach odbywały się nabożeństwa.

W rozmowie z Kurierem dyrektor Radia Rodzina we Wrocławiu ks. Cezary Chwilczyński powiedział: – Zaczynaliśmy  „Noce kościołów” od miasta Wrocław. Dzisiaj jest to już wielkie przedsięwzięcie realizowane na terenie południowo-zachodniej Polski w kościele rzymskokatolickim, greckokatolickim, luterańskim, również kościele prawosławnym, a po raz kolejny organizujemy też tę inicjatywę na terenie Ukrainy w diecezjach lwowskiej, kamieniecko-podolskiej i kijowsko-żytomierskiej, w miastach Lwów, Kijów, Berdyczów, Winnica, Chmielnicki i Żytomierz. „Noce Kościołów” to szereg wystaw, dyskusji, rozmów, paneli dyskusyjnych, koncertów. Chcemy promować kulturę chrześcijańską. W tym roku szczególnym darem Dolnego Śląska, katolickiego Radia Rodzina dla mieszkańców Ukrainy jest mobilne muzeum Jana Pawła II. Mieszkańcy wielu ukraińskich miast mogą oglądać osobiste pamiątki papieża Jana Pawła II, takie jak sutanna, narty, paszport, brewiarz. Jest też możliwość oglądania pokazów multimedialnych, dostępnych w muzeum.

Centralnym wydarzeniem lwowskich „Nocy Kościołów” stała się modlitwa ekumeniczna z udziałem biskupów, księży i wiernych kościoła katolickiego obu obrządków i kościoła ormiańskiego.

  – To wspaniałe, że chrześcijanie niekiedy znajdują czas i powód, ażeby wspólnie gromadzić się w jednym miejscu, zwłaszcza w świątyni i razem modlić się, – zaznaczył zwierzchnik eparchii Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego na Ukrainie arcybiskup Grygoris Buniatian. Przypomniał, że taka tradycja istniała we Lwowie od wieków i obecnie różne wspólnoty religijne znowu porozumiały się między sobą.

 

Podczas otwarcia mobilnego muzeum Jana Pawła II (Fot. Konstanty Czawaga)Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk wskazał na ekumenizm spotkań, jako ważny element budowy jedności między chrześcijanami, wzajemnego wzbogacenia. Przypomniał, że katedra ormiańska, gdzie za czasów komunistycznych znajdował się magazyn ikon, została zwrócona wiernym przed wizytą do Lwowa Ojca Świętego Jana Pawła II w 2001 roku.  – Chciałbym życzyć, ażeby to nasze dzisiejsze spotkanie było spotkaniem przemieniającym, które zmieni nas, pozwoli czegoś się nauczyć, wzbogacić, stanie się powodem, aby być razem i o krok do przodu budować jedność między chrześcijanami na Ukrainie, – zaznaczył arcybiskup Szewczuk.

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wspomniał o obchodzonym w tym roku jubileuszu 1025-lecia chrztu Rusi Kijowskiej i wezwał wszystkich o modlitwę za Ukrainę, za całą Europę oraz o poszukiwanie swojej tożsamości i sensu swego życia w Jezusie.

– Co mogą jeszcze czynić chrześcijanie razem jak nie wspólnie modlić się i wychwalać Pana?  – pytał przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kardynał Kurt Koch po zakończeniu modlitwy ekumenicznej.

Kardynał Koch zwiedzał też mobilne muzeum Jana Pawła II.
– Cieszę się z akcji „Noce Kościołów”. Ufam, że spotkania i modlitwy w lwowskich świątyniach, otwartych w tych dniach o nocnej porze, przyczynią się do duchowego wzbogacenia odwiedzających. Zarówno poprzez liturgiczne nabożeństwa, koncerty, dysputy naukowe, jak i przez piękno tych budowli, a także możliwości odwiedzin niedostępnych na co dzień  miejsc. – mówił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.

15 czerwca mobilne muzeum Jana Pawła II stanie na Chreszczatyku – głównej ulicy Kijowa. Muzeum Jana Pawła przebywało już w Chmielnickim (dawny Płoskirów), kolejno odwiedzi Winnicę, Berdyczów i Żytomierz. W niedzielę 15 czerwca dotrze do Kijowa. „Nocom Kościołów” towarzyszą msze o rychłą kanonizację bł. Jana Pawła II w języku polskim i ukraińskim oraz inne nabożeństwa i koncerty muzyki poważnej.

Konstanty Czawaga


Obejrzyj gelerię:
Kardynał Kurt Koch odwiedził Lwów


Czytaj też:

Wizyta kardynała Kocha we Lwowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X