Nigdy z królami nie będziem w aliansach…

W Barze o konfederacji barskiej

11 maja w miejscowości, gdzie 250 lat temu zawiązał się związek szlachty polskiej, nazwany od miejsca jego zawiązania konfederacją barską, ponownie zabrzmiał hymn konfederatów. Odsłonięte zostało popiersie Maurycego Beniowskiego oraz tablica ku czci „obrońców wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej”.

Konfederacja barska, jako jedno z najgłośniejszych wydarzeń historycznych w osiemnastowiecznej historii Europy, została szczegółowo omówiona w ramach konferencji naukowo-historycznej, która posłużyła tłem dla szeregu upamiętnień, związanych z pierwszym zrywem niepodległościowym Polaków przeciwko rosyjskiej dominacji.

Wydarzenie, które miało miejsce w Domu Polskim w Barze, uświetnili swoją obecnością posłowie na Sejm RP Anna Milczanowska i Ireneusz Zyska, wiceprezes Wspólnoty Polskiej Krzysztof Łachmański, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa, delegacje z miast partnerskich Baru Rybnika i Kwidzynia, przedstawiciele władz lokalnych i obwodowych, placówek oświatowych, licznych lokalnych organizacji polskich oraz jednego z głównych organizatorów uroczystości – Konsulatu Generalnego RP w Winnicy na czele z konsulem generalnym Damianem Ciarcińskim.

{gallery}gallery/2018/konfederacja_barska{/gallery}

Ponad 20 wykładów na temat roli konfederacji barskiej w kształtowaniu oblicza Europy w XVIII i XIX wieku, losów powstańców, w tym Kazimierza Pułaskiego i Maurycego Beniowskiego wygłosili polscy i ukraińscy naukowcy oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Pierwsza od czasów konfederacji barskiej tablica upamiętniająca Polaków, którzy sprzeciwili się dyktatowi rosyjskiej carycy Katarzyny II i uległemu jej królowi Stanisławowi Poniatowskiemu, upiększyła fronton Domu Polskiego w Barze. Słowo powitalne wygłosił bp Bronisław Biernacki z diecezji odesko-symferopolskiej. Parafia rzymskokatolicka w Barze była jedną z najważniejszych, z którą jego excelencia związał swoją posługę duszpasterską. Biskup wspomniał o czasach sowieckich, kiedy nawet wzmianka o konfederacji barskiej była zakazana, oraz o duszpasterzach, krzewiących polskość i wiarę katolicką na Podolu w czasach komunizmu.

Fascynującą sylwetkę konfederata barskiego Maurycego Beniowskiego przedstawił dr Sergiusz Galczak z Winnickiego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz polski naukowiec i publicysta Krzysztof Jóźwiak. Opowiedzieli o wielokrotnych ucieczkach Beniowskiego z rosyjskiej katorgi oraz o jego roli w kształtowaniu niepodległości Madagaskaru.

Obchody 250-lecia konfederacji barskiej w Barze na Podolu skutkowały nawiązaniem znajomości między przedstawicielami polskich i ukraińskich środowisk akademickich, władz polskich gmin i ukraińskich gromad oraz duchowieństwem. Pierwsze na tak wielką skalę spotkanie stało się jedną z najważniejszych imprez w ramach obchodów Roku Konfederacji Barskiej ustanowionego przez Sejm RP.

źródło: Słowo Polskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X