Niech granice nas nie dzielą

Niech granice nas nie dzielą

Zaświadczenie o MRG z nr 75000 odbiera Lilia Trojdak z Mościsk. Słowa te wypowiedział Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Markijan Malski na spotkaniu w konsulacie generalnym RP we Lwowie z okazji wręczenia zaświadczenia o Małym Ruchu Granicznym z nr 75 000, które odbyło się 6 lutego br. Zaznaczył, że jest za tym, by mały ruch graniczny przerósł w duży, a następnie, żeby nie tamowały go żadne granice.

Spotkanie stało się okazją do podsumowania pewnego etapu w relacjach polsko-ukraińskich. Poprzedziła je konferencja, udział w której wzięły wszystkie struktury graniczne obu stron: komendanci poszczególnych odcinków Straży Granicznej, szefowie służb celnych, przedstawiciele władz wojewódzkich z Rzeszowa, Lublina, Lwowa, Zakarpacia i władz powiatowych regionów przygranicznych. Przybyli też przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Ukrainy w Polsce, wspomniany już ambasador Markijan Malski i konsul generalny Ukrainy w Lublinie Władysław Kanewski. Stronę polską reprezentowali konsulowie lwowskiej placówki dyplomatycznej. Honory gospodarza pełnił konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd. Na spotkanie przybył też dyrektor Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, zajmującego się wytwarzaniem tych dokumentów, Marian Konska.

 

Wszyscy prelegenci podkreślali, że główną ideą wprowadzenia ustawy o Małym Ruchu Granicznym (MRG), była częściowa rekompensata niedogodności wprowadzenia reżimu wizowego dla obywateli Ukrainy po wstąpieniu Polski do Strefy Schengen. MRG ułatwił kontakty rodzinne, handlowe, kulturalne, religijne dla wielu tysięcy obywateli obu państw w pasie przygranicznym. Przytoczone cyfry wskazują na to, iż tylko w ubiegłym roku obrót towarami w tym pasie wynosił 600 mln złotych. Podkreślono też fakt, że brak jest dostatecznej ilości przejść granicznych, które mogłyby zadowolić potrzeby obywateli obu państw. O możliwości stworzenia dodatkowych przejść mówił Ernest Nuser, szef Wydziału Kontaktów Międzynarodowych i Turystyki Zakarpackiej Administracji Wojewódzkiej. Przedstawiciele służb granicznych i celnych podkreślali, że są gotowi sprostać stale narastającemu MRG.

 

Konsul generalny RP Jarosław Drozd zaznaczył, że „mimo obowiązków wynikających z naszej obecności w Strefie Schengen, państwa narodowe mają możliwości oddziaływania i intensyfikacji wzajemnych kontaktów. Jednym z takich instrumentów jest umowa o Małym Ruchu Granicznym. To, że dzisiaj wręczamy 75 tys. zaświadczenie, jest dowodem na to, że starania obu naszych państw przynoszą rezultaty”.

 

Procedura wręczenia kolejnych 74999, 75000 i 75001 dokumentów MRG odbyła się w sali bankietowej. Dokumenty wręczali konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, Ambasador Ukrainy w RP Markijan Malski i dyrektor Centrum Personalizacji Marian Konsek. Posiadaczką karty nr 74999 była mieszkanka Sambora Iryna Strachocka. Kolejną kartę z nr 75001 otrzymał Wołodymyr Łazuta z okolic Drohobycza. No a ta, najważniejsza – nr 7500 – została wręczona Lilii Trojdak z Mościsk. Oprócz kart MRG, dla ich posiadaczy były kwiaty i upominki, ale co najbardziej pozostanie zapewne w ich pamięci – to atmosfera całej uroczystości.

 

Krzysztof Szymański

Tekst ukazał się w nr 3 (151), 14-27 lutego 2012

Niech granice w naszych duszach nas nie dzielą…
Słowa te wypowiedział Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Markijan Malski na spotkaniu w konsulacie generalnym RP we Lwowie z okazji wręczenia zaświadczenia o Małym Ruchu Granicznym z nr 75 000, które odbyło się 6 lutego br. Zaznaczył, że jest za tym, by mały ruch graniczny przerósł w duży, a następnie, żeby nie tamowały go żadne granice.
Spotkanie stało się okazją do podsumowania pewnego etapu w relacjach polsko-ukraińskich. Poprzedziła je konferencja, udział w której wzięły wszystkie struktury graniczne obu stron: komendanci poszczególnych odcinków Straży Granicznej, szefowie służb celnych, przedstawiciele władz wojewódzkich z Rzeszowa, Lublina, Lwowa, Zakarpacia i władz powiatowych regionów przygranicznych. Przybyli też przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Ukrainy w Polsce, wspomniany już ambasador Markijan Malski i konsul generalny Ukrainy w Lublinie Władysław Kanewski. Stronę polską reprezentowali konsulowie lwowskiej placówki dyplomatycznej. Honory gospodarza pełnił konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd. Na spotkanie przybył też dyrektor Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, zajmującego się wytwarzaniem tych dokumentów, Marian Konska.
Wszyscy prelegenci podkreślali, że główną ideą wprowadzenia ustawy o Małym Ruchu Granicznym (MRG), była częściowa rekompensata niedogodności wprowadzenia reżimu wizowego dla obywateli Ukrainy po wstąpieniu Polski do Strefy Schengen. MRG ułatwił kontakty rodzinne, handlowe, kulturalne, religijne dla wielu tysięcy obywateli obu państw w pasie przygranicznym. Przytoczone cyfry wskazują na to, iż tylko w ubiegłym roku obrót towarami w tym pasie wynosił 600 mln złotych. Podkreślono też fakt, że brak jest dostatecznej ilości przejść granicznych, które mogłyby zadowolić potrzeby obywateli obu państw. O możliwości stworzenia dodatkowych przejść mówił Ernest Nuser, szef Wydziału Kontaktów Międzynarodowych i Turystyki Zakarpackiej Administracji Wojewódzkiej. Przedstawiciele służb granicznych i celnych podkreślali, że są gotowi sprostać stale narastającemu MRG.
Konsul generalny RP Jarosław Drozd zaznaczył, że „mimo obowiązków wynikających z naszej obecności w Strefie Schengen, państwa narodowe mają możliwości oddziaływania i intensyfikacji wzajemnych kontaktów. Jednym z takich instrumentów jest umowa o Małym Ruchu Granicznym. To, że dzisiaj wręczamy 75 tys. zaświadczenie, jest dowodem na to, że starania obu naszych państw przynoszą rezultaty”.
Procedura wręczenia kolejnych 74999, 75000 i 75001 dokumentów MRG odbyła się w sali bankietowej. Dokumenty wręczali konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, Ambasador Ukrainy w RP Markijan Malski i dyrektor Centrum Personalizacji Marian Konsek. Posiadaczką karty nr 74999 była mieszkanka Sambora Iryna Strachocka. Kolejną kartę z nr 75001 otrzymał Wołodymyr Łazuta z okolic Drohobycza. No a ta, najważniejsza – nr 7500 – została wręczona Lilii Trojdak z Mościsk. Oprócz kart MRG, dla ich posiadaczy były kwiaty i upominki, ale co najbardziej pozostanie zapewne w ich pamięci – to atmosfera całej uroczystości.
Zaświadczenie o Małym Ruchu Granicznym z nr 75000 odbiera Lilia Trojdak z Mościsk
Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 3 (151), 14-17 lutego 2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X