Nie żyje prof. Jerzy Albrycht prof. Jerzy Albrycht, fot. codziennypoznan.pl

Nie żyje prof. Jerzy Albrycht

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu z żalem informuje, że w wieku 97 lat, 2 czerwca br. zmarł członek Towarzystwa prof. Jerzy Albrycht.

Profesor Jerzy Ludwik Andrzej Albrycht urodził się we Lwowie 12 lutego 1924 r. Był synem znanego lwowskiego rzeźbiarza Andrzeja Albrychta, wykładowcy rzeźby w Szkole Przemysłowej we Lwowie, autora rzeźby lotników amerykańskich na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Jerzy Albrycht przed wojną ukończył dwie klasy w VIII gimnazjum i liceum przy ulicy Dwernickiego, a w czasie wojny – 9 klasę sowieckiej dziesięciolatki. Podczas okupacji niemieckiej pracował w słynnym instytucie prof. Rudolfa Weigla, wynalazcy szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu. Instytut był „przechowalnią” polskiej inteligencji, która w pierwszej kolejności była zagrożona aresztowaniami i wywózką. Tam Jerzy Albrycht został przyjęty do grupy dra medycyny Henryka Mosinga, który umożliwił mu dalsze kształcenie i pomógł przetrwać bezpiecznie okupację niemiecką. Jerzy Albrycht zetknął się tu w tym okresie z takimi wybitnymi profesorami ze słynnej Lwowskiej Szkoły Matematycznej jak Władysław Orlicz, Władysław Nikliborc, Stefan Banach, Bronisław Knaste oraz z Andrzejem Alexewiczem.

W 1945 r. po opuszczeniu Lwowa zamieszkał w Poznaniu, do którego sprowadził ze Lwowa swoją matkę. Tu pracował prof. Orlicz. Rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył w 1949 r., a w 1959 r. obronił pracę doktorską z „Teorii przestrzeni Marcinkiewicza-Orlicza i pewnego jej zastosowania”, której promotorem był prof. Orlicz, w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Od 1946 do 1972 r. prof. Albrycht pracował i awansował w Katedrze Matematyki, którą kierował nieprzerwanie prof. Władysław Orlicz. W 1984 r. otrzymał nominację na profesora Politechniki Poznańskiej – obowiązki profesorskie pełnił aż do przejścia na emeryturę w 1990 r.

Dorobek naukowy prof. Albrychta jest imponujący. Opublikował 40 prac z różnych działów analizy matematycznej – ponad tysiąc recenzji dla zagranicznych pism. Pod jego kierunkiem napisano ponad trzysta prac magisterskich – wypromował 21 doktorów, patronował 6 habilitacjom. Był kierownikiem i organizatorem licznych pracowni, laboratoriów i sekcji matematycznych. Przez wiele lat był przewodniczącym i sekretarzem licznych towarzystw, seminariów i kółek matematycznych. W wielu odczytach i sesjach naukowych przedstawiał sylwetki lwowskich naukowców takich jak Banach, Weigel, Orlicz, Nikliborc. Niesłychanie barwnie opowiadał nie tylko o ich osiągnięciach naukowych, ale również o życiu rodzinnym i towarzyskim przybliżając słuchaczom unikalny klimat dawnego Lwowa, który choć już nie istnieje, wciąż fascynuje i uwodzi.

Profesor Jerzy Albrycht do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wstąpił 16 marca 1989 r. Przez wiele lat, gdy mu zdrowie pozwalało, czynnie brał udział w organizowaniu Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu, dzieląc się swą ogromną wiedzą nt. naukowców pochodzących z Kresów, działających na terenie Poznania i Wielkopolski. Prowadził sesje naukowe na temat „Udział lwowian w życiu naukowym i kulturalnym Wielkopolski”.

Był jednym z animatorów życia żydowskiego w Poznaniu. Głęboko wierzący katolik nigdy nie krył fascynacji kulturą żydowską. Zbierał judaiki, stworzył kolekcję menor. Czytał Stary Testament po hebrajsku, uczył się też języka aramejskiego.

W 2017 roku prof. Albrycht został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez prezydenta RP Andrzeja Dudę za wybitne osiągnięcia badawcze w dziedzinie matematyki oraz działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju nauki w Polsce i na świecie.

Wraz ze śmiercią profesora Jerzego Albrychta tracimy ostatnią osobę w naszym Towarzystwie, która opuściła Lwów i Kresy w wieku dorosłym, osobę znakomicie przedwojenny i wojenny Lwów pamiętającą z własnych losów i przeżyć. Żegnamy ostatniego z „lwowskich matematyków”, wychowanka Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Żegnamy osobę, która miasto Lwów miała do końca w swym sercu i w myślach, osobę, która tego faktu nie ukrywała i była z tego dumna.

Msza św. w intencji profesora odprawiona została 14.06.2021 r. o godz. 10:00 w kościele parafialnym pw. św. Jana Kantego w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej, a następnie o godz. 11:30 odbyły się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu Junikowskim. Profesora żegnali przedstawiciele reprezentujący różne środowiska. W pogrzebie brał także udział reprezentant wojewody wielkopolskiego, który w jego imieniu złożył wieniec. Mowy pogrzebowe wygłosili: przedstawiciel Politechniki Poznańskiej, przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Poznaniu Alicja Kobus oraz Igor Megger – wiceprezes poznańskiego Oddziału TML i KPW. Przemawiający podkreślali dorobek naukowy profesora, jego głęboką wiarę, a także zaangażowanie w działania Gminy Żydowskiej i naszego Towarzystwa.

Profesor został pochowany w grobie swojej matki Malwiny.

Hanna Dobias-Telesińska

Tekst ukazał się w nr 12 (376), 29 czerwca – 15 lipca 2021

One thought on “Nie żyje prof. Jerzy Albrycht

  1. Czas jest nieubłagany. Wciąż odchodzą do Pana wybitni i zasłużeni dla naszej Ojczyzny Polacy. Niech zacnemu Profesorowi ziemia lekką będzie i niech odpoczywa w pokoju. RIP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X