Nie żyje Emilia Chmielowa Emilia Chmielowa, styczeń 2021, fot. Alina Wozijan / Nowy Kurier Galicyjski

Nie żyje Emilia Chmielowa

Emilia Chmielowa, wieloletnia prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, zmarła w wieku 72 lat. Odeszła we wtorek, 27 kwietnia, po długiej i ciężkiej chorobie. Urodzona we Lwowie całe życie była wierna naszemu miastu. Z jej odejściem skończyła się pewna epoka.

We Lwowie ukończyła studia w Akademii Wychowania Fizycznego, była zawodniczką w pływaniu i trenerką. Później zaangażowała się na rzecz zachowania i odrodzenia polskości na terenie całej Ukrainy. Była współzałożycielką i prezesem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie powstałej w 1991 roku, zrzeszającej 18 tysięcy Polaków i osób polskiego pochodzenia w 134 organizacjach. Emilia Chmielowa odegrała ogromną rolę w procesie odrodzenia i krzewienia polskości na Ukrainie. Była osobą wyjątkową – słynęła z energii i charyzmy. Jak sama twierdziła, zahartował ją właśnie sport. Nie skupiała się na sobie, zawsze mówiła o innych. Wielu osobom pomagała, choć sama mieszkała w skromnych warunkach. Lubiła młodzież, starała się promować młode i zdolne osoby.

Emilia Chmielowa w ciągu wielu lat pełniła funkcję członka Rady Konsultacyjnej Domu Polskiego we Lwowie, sekretarza Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz wiceprzewodniczącej Rady Polonii Świata. Była również członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.

Promowała kulturę polską, m.in. zainicjowała Festiwale Kultury Polskiej na Ukrainie. Działała na rzecz szkolnictwa polskiego na tych terenach. Była współzałożycielką Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie i członkiem zarządu Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej na Ukrainie.

Emilia Chmielowa, styczeń 2021, fot. Alina Wozijan / Nowy Kurier Galicyjski

Stałym obszarem jej działania była promocja kultury polskiej. Znaczącym przykładem tego jest m.in. organizowanie Festiwali Kultury Polskiej na Ukrainie. Szczególnie cennym dorobkiem Emilii Chmielowej są międzynarodowe konferencje naukowe, zainicjowane i realizowane wyprawy badawcze po Ukrainie. Wielką wagę przywiązywała do pracy z młodzieżą, organizując konkursy recytatorskie, młodzieżowe rajdy turystyczne, zawody sportowe. Dzięki jej staraniom powstały Domy Polskie w Żytomierzu i Kijowie.

Promowała polskie zespoły teatralne i folklorystyczne z Ukrainy, szczególnym sentymentem darzyła Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie. Dzięki jej inicjatywie powstało Polsko-Krymskotatarsko-Żydowsko-Ukraińskie Międzyreligijne Seminarium Młodzieży „Arka” oraz wiele innych inicjatyw służących dialogowi między Polakami i Ukraińcami. Wiele trudu włożyła wraz z Zarządem FOPnU w walkę o przyjęcie Ustawy RP o Karcie Polaka.

W uznaniu zasług za swą działalność Emilia Chmielowa została odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz wieloma medalami i odznakami honorowymi.

Msza święta w intencji zmarłej Emilii Chmielowej odbyła się w Katedrze Lwowskiej. Prezes FOP na Ukrainie została pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim.

Cześć Jej pamięci!

Anna Gordijewska

fot. Alina Wozijan / Nowy Kurier Galicyjski

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
Śp. Emilii Chmielowej
Prezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Sekretarza Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, wiceprzewodniczącej Rady Polonii Świata
Odznaczonej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz wieloma medalami i odznakami honorowymi.
Była wzorem cnót obywatelskich i przykładem dla młodych pokoleń, stawiając wartości kultury ojczystej
ponad wszystko.
Pozostanie Ona w naszych sercach i wdzięcznej pamięci, a wspomnienie o jej życiu towarzyszyć nam będzie na zawsze.

Pogrążona w żalu
Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
Eliza Dzwonkiewicz
wraz ze współpracownikami

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Emilii Chmielowej
Opuściła nas Osoba wielce zasłużona dla środowiska polskiego na Wschodzie i dialogu
polsko-ukraińskiego. Współzałożycielka i wieloletnia Prezes Federacji Organizacji Polskich
na Ukrainie. Niezastąpiona liderka polskiej społeczności, uhonorowana wieloma odznaczeniami,
w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Panią Emilię zapamiętamy jako osobę charyzmatyczną, która całym sercem angażowała się
w pracę społeczną i w działania na rzecz polskiej mniejszości.
Rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkim Rodakom
składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

Przewodniczący Rady
Rada Fundacji
Zarząd oraz Zespół
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

 

Małgorzata Gosiewska: Zasłużona w pracy na rzecz stosunków polsko-ukraińskich, czołowa liderka inicjatyw odrodzenia ruchu polonijnego na Ukrainie. Twórca akcji skierowanych na tworzenie i utrzymywanie stałych więzi z Polską. Pełniła funkcję sekretarza Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz wiceprzewodniczącej Rady Polonii Świata.
Odznaczona wieloma medalami i odznakami honorowymi.
Składam szczere wyrazy współczucia Rodzinie, wszystkim bliskim, a także współpracownikom.
Niech odpoczywa w pokoju

 

Rafał Dzięciołowski: Smutna i przygnębiająca wiadomość. Koniec pewnej epoki – tworzenia zrębów odrodzonej, po latach zniewolenia sowieckiego, polskości na Ukrainie. Jestem przekonany, że bez Pani Prezes, bez jej mądrości, wyczucia i delikatności nie byłoby to możliwe. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

 

Krystyna Adamska: Wielka strata, wielka szkoda, to była naprawdę wspaniała postać! Wieczny odpoczynek…

 

Jacek Żur: Odeszła osoba wyjątkowa, serdeczna, życzliwa, nie obawiająca się wyzwań, poświęcona bez reszty sprawom polskim na Ukrainie oraz pojednaniu polsko-ukraińskiemu. Zanim dotknęła ją ciężka i długa choroba, była wulkanem energii, pomysłów i inicjatyw. Taką ją zapamiętam: gotową do działania, pełną pasji, usiłującą ambitnie nadążać za dynamicznie zmieniającym się światem i pojawiającymi się wyzwaniami współczesności.

 

Jacek Kołodziej: Niezapomniana, ciepła i zawsze uśmiechnięta. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.

 

Ks. Henryk Błaszczyk: Droga Emiljo, już teraz spokój i w Bogu ukojenie. Reszta jest ciszą. Zawsze pamiętam.

 

Mihail Krupiy: Нехай Господь приймає її душу в свої Батьківські обійми, дарує Царство Небесне і сотворить Вічну пам’ять.

 

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci
(Wisława Szymborska)

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Pani Emilii Chmielowej
Pani Prezes była przyjaciółką naszej szkoły i wspierała ją w każdej potrzebie.
Niech spoczywa z Panem.
Składamy wyrazy współczucia Jej synowi z rodziną.

Dyrekcja i grono pedagogiczne
Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie.

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice, uczniowie
Mościskiej Szkoły nr 3 im. Królowej Jadwigi
składają szczere wyrazy współczucia i żalu
rodzinie i bliskim z powodu śmierci
ŚP. EMILII CHMIELOWEJ
Prezesa Federacji Organizacji na Ukrainie

 

Synowi Olkowi
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy
z powodu śmierci matki
ŚP. EMILII CHMIELOWEJ
Prezesa Federacji Polskich na Ukrainie

składają rodziny:
Teterycz, Gandz, Chłopek i Bożena Sokołowska

 

Z bólem zawiadamiamy,
że 27 kwietnia zakończyła swe ziemskie pielgrzymowanie i odeszła do wieczności
ŚP. EMILIA CHMIELOWA
Prezes Organizacji Polskich na Ukrainie
Składamy wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia rodzinie
z powodu tak bolesnej straty

Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej

 

„Przez noc – droga do świtania,
Przez wątpienie – do poznania,
Przez błądzenie – do mądrości,
Przez śmierć – do nieśmiertelności”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu do Domu Pana

śp. Emilii Chmielowej

Dała się Ona poznać jako osoba aktywna, ambitna, wytrwale dążąca do zamierzonego celu.
Od końca lat 90. działała na rzecz odrodzenia języka i kultury polskiej i odbudowania
ruchu polskiego na terenie Ukrainy.
Była propagatorką polsko-ukraińskiego porozumienia i przyjaźni. Pełniła wiele odpowiedzialnych i pożytecznych funkcji – była współzałożycielką i prezesem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.
Współzałożycielką Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie i członkiem zarządu Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej na Ukrainie.

Za swą pełną poświęcenia działalność została uhonorowana wieloma odznaczeniami
i wyróżnieniami państwowymi.
Niełatwo znaleźć słowa pociechy w zetknięciu z tajemnicą śmierci. Jesteśmy jednakże przekonani, że śp. Emilia Chmielowa przez swoje szlachetne dokonania będzie trwała w naszej wdzięcznej pamięci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

W imieniu Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie
I Ogólnoukraińskiego
Koordynacyjno-Metodycznego Centrum
Nauczania Języka i Kultury Polskiej na Ukrainie
Adam Chłopek

 

Składamy wyrazy najgłębszego żalu i współczucia z powodu
śmierci Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
ŚP. EMILII CHMIELOWEJ
Łączymy się w bólu i smutku z Rodziną i Bliskimi

Centrum Oświatowe im. Mikołaja Reja

 

Nie umierają nigdy ci,
o których pamiętamy…

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
ŚP. EMILII CHMIELOWEJ
W tych trudnych chwilach łączymy się w modlitwie
ze wszystkimi, kogo boleśnie dotknęła ta strata

Lwowska Rodzina Rodzin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X