Nauczanie w lwowskich szkołach rozpocznie się 1 września

Nauczanie w lwowskich szkołach rozpocznie się 1 września

Jeśli sytuacja na froncie na to pozwoli wszystkie lwowskie szkoły od 1 września wznowią stacjonarne nauczanie. Ostateczną decyzję dotyczącą formy kształcenia będą podejmowali dyrektorzy szkół. Ze względów bezpieczeństwa placówkom oświatowym zaleca się łączenie nauczania stacjonarnego i zdalnego. W szkołach będzie mogła przebywać taka liczba dzieci i nauczycieli, aby w razie potrzeby wszyscy mogli schować się w schronach. Obecnie wszystkie lwowskie placówki oświatowe są przygotowywane, by zapewnić odpowiednią ochronę uczniom i pedagogom. Mieszkańcy wschodniej Ukrainy, którzy znaleźli tymczasowe schronienie w szkołach mają być do końca sierpnia przesiedleni w inne miejsca. Od września Wydział Oświaty Lwowskiej Rady Miejskiej chce również rozbudować w szkołach sieć strzelnic i wyposażyć je w odpowiedni sprzęt, a także zwiększyć liczbę lekcji udzielania pierwszej pomocy medycznej dla uczniów starszych klas.

źródło: Lwowska Rada Miejska

X