Nacjonaliści wszystkich krajów, łączcie się

Nacjonaliści wszystkich krajów, łączcie się

Polscy nacjonaliści złożyli wieniec pod pomnikiem żołnierzy UGA, a ukraińscy – na Cmentarzu Orląt we Lwowie. Na obu wieńcach widniał dwujęzyczny napis: „Za Europę wolnych narodów! Przeciw szowinizmowi i imperializmowi!”.

 

10 marca br. we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja autonomicznych nacjonalistów pod hasłem: „Europa Narodów”. Przybyli przedstawiciele nacjonalistycznych ruchów z Rosji, Polski, Łotwy, Białorusi, Włoch, przedstawiciel Litwy (Litwę reprezentował przedstawiciel białoruskich nacjonalistów) i oczywiście Ukrainy.

 

Konferencję organizował ukraiński ruch nacjonalistyczny „Autonomiczny Opór”.

Celem spotkania było nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i omówienie wspólnych działań w „…walce przeciw światowemu kapitalizmowi i eksploatacji”. Konferencja zgromadziła około stu uczestników, w tym 22 gości zza granicy.

 

„Mamy świadomość tego, że ukraińscy towarzysze broni są nam bliżsi ideologicznie niż rosyjscy imperialiści, – zauważył uczestnik konferencji z Moskwy, 22-letni Denis, przedstawiciel ruchu „Wolnica”. – Odcięliśmy się od imperialistycznej przeszłości i wszelkich pretensji terytorialnych do sąsiednich państw. Chcemy ramię w ramię wieść wspólną walkę o wyzwolenie narodów, gnębionych przez własne władze”.

Przedstawiciel polskich AN zaznaczył, że komórki autonomicznych nacjonalistów w Polsce nie są jednolite światopoglądowo, jednak skupiają się na kilku kluczowych zagadnieniach, które zespalają je w całość.

 

Są nimi: ekologia, żywot wyzbyty konsumpcjonizmu, sprzeciw wobec imperializmu, kapitalizmu, syjonizmu i globalizacji, walka o sprawiedliwość społeczną (solidaryzm) oraz narodową tożsamość, a także zniesienie szowinistycznych animozji pomiędzy europejskimi nacjonalistami. Właśnie kierując się tym ostatnim, przyjechaliśmy do Lwowa.

Mówiąc o ukraińskich autonomicznych nacjonalistach, 23-letni autonomiczny nacjonalista z Polski powiedział: „Mam przyjemność bycia pośród ludzi, działania których obserwujemy w Internecie i czerpiemy z ich działań natchnienie, – powiedział. – Wcześniej Rosja starała się zająć wszystkich siłą. Ale to jej się nie udało.

 

Teraz Europę przejmuje dżuma Unii Europejskiej, narzucającej ludziom kłamliwe wartości i zmuszającej do robienia haniebnych rzeczy. Nie zgadzamy się z tym i walczymy. Chcemy zapomnieć niegdysiejsze urazy i nieporozumienia i zaczniemy nowy etap stosunków z narodem ukraińskim”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X