Na praktyki turystyczne do Poznania

Na praktyki turystyczne do Poznania

Na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankowsku (dawn. Stanisławowie) odbyło się spotkanie prorektora Andrija Zahorodniuka, dyrektora Centrum NATO Olega Biłousa, dyrektora Instytutu Turystyki prof. Wołodymyra Welikoczyja z rektorem Europejskiej Akademii Hotelarstwa Gastronomii Turystyki i Biznesu przy WSHiG w Poznaniu Romanem Dawidem Tauberem i mgr Iryną Krawczenko.

W czasie rozmów podpisano umowę o współpracy, zgodnie z którą studenci z Przykarpacia będą mieli możliwość otrzymać europejski dyplom ukończenia uczelni na dwóch kierunkach – „hotelarstwo i gastronomia” i „organizacja i obsługa ruchu turystycznego”.

– Nauka na kierunkach „Hotelarstwo” i „Turystyka” rozpocznie się w roku akademickim 2013-2014 – opowiadał dziennikarzowi Kuriera dyrektor Instytutu Turystyki Wołodymyr Welikoczyj. – Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają dwa dyplomy – Akademii Hotelarstwa i Uniwersytetu Przykarpackiego. Jest mi niezmiernie miło, że rektor Akademii z Poznania Roman Dawid Tauber, pochodzący z Kołomyi, zainteresowany jest nie tylko walorami rekreacyjnymi naszego regionu, ale zaproponował też studentom naszego Instytutu odbywanie praktyk i staży w zespołach hotelowo-turystycznych poznańskiej Akademii Hotelarstwa.

Sabina Różycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X