Mychajło Riwis spotkał się z konsulem Rafałem Wolskim

12 lipca przewodniczący Rady obwodowej Zakarpacia Mychajło Riwis spotkał się z konsulem generalnym RP we Lwowie Rafałem Wolskim. Podczas spotkania omówiono kwestie dalszej współpracy pomiędzy Zakarpaciem i Polską w ramach umów pomiędzy obw. Zakarpackim i woj. Podkarpackim. Omówiono również stan rzeczy w obu państwach i uzgodniono plany działań na najbliższą przyszłość i dalsze perspektywy.

Mychajło Riwis podziękował polskiemu dyplomacie za odwiedzenie Zakarpacia i poinformował o priorytetach, stojących przed lokalnymi władzami, pośród których jest rozwój gospodarki i środowiska biznesowego, w taki sposób, aby mieszkańcy obwodu mieli możliwość zatrudnienia na miejscu. Przewodniczący przedstawił potencjał gospodarczy regionu i opowiedział o pomyślnych projektach w ramach współpracy transgranicznej. Poinformował o przebiegu Międzynarodowego Forum Gospodarczego, które obywa się na Zakarpaciu i zaprosił do udziału w nim biznesmenów z Polski.

Dyplomata ze swej strony podziękował za ciepłe przyjęcie i podzielił się wrażeniami z wizyty. Podkreślił turystyczną atrakcyjność regionu i obiecał poparcie dla wspólnych projektów kulturalno-oświatowych i społecznych. Rafał Wolski podkreślił, że przybył na Zakarpacie z konkretnymi propozycjami. Między innymi Konsulat Generalny RP we Lwowie planuje w grudniu w Użhorodzie cykl imprez z okazji 100-lecia niepodległości Polski. Pośród nich – przegląd współczesnego polskiego kina. Na te imprezy ma zamiar zaprosić merów miast obwodu, które współpracują z polskimi partnerami, kierowników władz obwodowych, deputowanych itp.

Mychajło Riwij zapewnił o swym poparciu dla tej inicjatywy.

Podczas rozmów poruszono ideę wspólnego Dnia Dobrosąsiedztwa na polsko-ukraińskiej granicy 14 września br., a także bolącą kwestię otwarcia przejścia granicznego Łubna-Wołosate. To przejście dałoby potężny impuls do dalszego rozwoju turystyczno-rekreacyjnych możliwości obu przygranicznych regionów. Region zakarpacki ma 34 km wspólnej granicy z Polską i żadnego przejścia granicznego na tym odcinku. Niestety ta kwestia nadal pozostaje nierozwiązana.

– Po raz kolejny jesteśmy gotowi omówić dokładnie wspólną koncepcję urządzenia punktu granicznego po stronie ukraińskiej tak, aby nie prowadzić budownictwa na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego – podkreślił Mychajło Riwis.

Polski dyplomata zapewnił o swym poparciu dla tego projektu, tak ważnego dla mieszkańców Zakarpacia.

Omówiono również kwestię otwarcia w Użhorodzie Centrum Kultury Polskiej, podobnego do tego, które z sukcesem działa już w Iwano-Frankowsku. Jest to miejsce dialogu europejskiego dla społeczności, miejsce realizacji inicjatyw i projektów, skierowanych na dalszą integrację z Europą. Jak podkreślił Rafał Wolski, to Centrum powstało na koszt placówki dyplomatycznej i jest organizacją non-profit.

Podczas rozmów poruszono kwestie współpracy międzyuczelnianej Polski i regionu Zakarpackiego, wymiany studentów i konferencji naukowo-praktycznych, w których udział wzięliby naukowcy obu państw.

– Popieram inicjatywę udziału naszej młodzieży w programie „Podwójny dyplom”, czy bezpłatnej nauki za granicą, przewidująca nauczanie w dwóch uczelniach partnerskich. Daje to możliwość wymiany projektami oświatowymi, przysparza doświadczenia życia w innym państwie, zapoznania się z kulturą i odkrycia dla siebie czegoś więcej – podkreślił Mychajło Riwis.

Na zakończenie obie strony zapewniły o poparciu dla ważnych dla obu państw inicjatyw.

Źródło: zakarpat-rada.gov.ua

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X