Dar greckokatolickiej parafii dla Stowarzyszenia Huta Pieniacka

Dar greckokatolickiej parafii dla Stowarzyszenia Huta Pieniacka

Przekazanie monstrancji z kościoła w Hucie Pieniackiej, które nastąpi 25 sierpnia o godz. 12:00 (czasu miejscowego) w miejscowości Hołubica, to ważne wydarzenie w procesie pojednania polsko-ukraińskiego. Lokalnej uroczystości patronuje polski konsulat we Lwowie.

Kościół, z którego pochodzi monstrancja, przestał istnieć razem z wsią Huta Pieniacka (okolice miasta Brody na Ukrainie). 28 lutego 1944 r. około 1000 mieszkańców tej miejscowości zostało zamordowanych. To w tym miejscu w 2009 r. prezydent RP śp. Lech Kaczyński oraz prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko modlili się wspólnie w intencji ofiar oraz o pojednanie pomiędzy Polakami i Ukraińcami.

Niedawno zrodziła się wyjątkowa, oddolna, inicjatywa społeczności miejscowej. Wierni parafii greckokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Hołubicy, sąsiadującej dawniej z Hutą Pieniacką, postanowili przekazać ocalałym z tragedii mieszkańcom Huty Pieniackiej, a mieszkającym obecnie w Polsce, monstrancję z Kościółka p.w. Św. Andrzeja Boboli w Hucie Pieniackiej. Inicjatywa ta jest wynikiem kilkuletniego dialogu i spotkań ocalałych mieszkańców Huty, a także ich potomków zrzeszonych w Stowarzyszeniu Huta Pieniacka, z obecnymi mieszkańcami okolicznych miejscowości Hołubica i Żarków.

Od momentu odsłonięcia pomnika w 2005 r. Stowarzyszenie Huta Pieniacka wspólnie z polskim konsulatem we Lwowie organizuje coroczne obchody rocznicowe zbrodni, połączone z modlitwą w intencji ofiar. Biorą w nich udział pielgrzymi z Polski i Ukrainy oraz duchowni różnych wyznań. Członkowie stowarzyszenia uporządkowali teren dawnego cmentarza parafialnego w Hucie, podejmują także działania na rzecz uporządkowania innych miejsc pamięci narodowej. między innymi polskiego cmentarza wojskowego w Brodach.

Organizatorem uroczystości jest parafia greckokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, przy wsparciu władz miejscowych. Uroczystość odbywa się pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie

25 sierpnia o godz. 12:00 przed parafialną cerkwią greckokatolicką p.w. Narodzenia NMP zostanie odprawiona msza święta w obrządku greckokatolickim, celebrowana wspólnie przez przedstawiciela biskupa greckokatolickiego Mychaiła Kołtuna, zwierzchnika diecezji sokalsko-żółkiewskiej oraz przedstawiciela abp Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego. Następnie odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu wystawionego w monstrancji z Huty Pieniackiej. Po zakończeniu nabożeństwa, miejscowa greckokatolicka wspólnota parafialna przekaże monstrancję na ręce byłych mieszkańców Huty Pieniackiej. Zgodnie z ich wolą zostanie ona umieszczona w kościele św. Józefa Oblubieńca, przy klasztorze Franciszkanów w miejscowości Wschowa w województwie lubuskim.

Konsulat Generalny RP we Lwowie organizuje wyjazd do Hołubicy autobusami spod budynku konsulatu, przy ul. Iwana Franki 108, 25 sierpnia 2013 r. o godz. 8:45. Zainteresowani wyjazdem członkowie organizacji proszeni są o kontakt z prezesami towarzystw, którzy będą zgłaszać listę uczestników do konsulatu.

Osoby nienależące do organizacji mogą zgłosić chęć wyjazdu telefonicznie do konsulatu, od poniedziałku do środy (19-21.08.2013 r.), pod numerem telefonu: (32) 295 7 984.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X