Młodzież ze Złoczowa na XXIV Międzynarodowej Parafiadzie

Młodzież ze Złoczowa na XXIV Międzynarodowej Parafiadzie

Wczesnym rankiem w poniedziałek 23 lipca, po zakończonych Finałach 24. Międzynarodowej Parafiady, które odbyły się w Warszawie, powróciła reprezentacja młodzieży naszej rzymskokatolickiej parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Złoczowie, składająca się z 17 osób i opiekunek: s. Pashalisy (sercanki) i Natalii Różyckiej.

W 400-letniej tradycji szkolnictwa prowadzonego przez zakon oo. Pijarów, troska o wszechstronny rozwój człowieka od najmłodszych lat – jest priorytetem we wszystkich podejmowanych działaniach. Utworzone w roku 1992 Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza realizuje swoje cele i zadania według duchowości kalasantyńskiej i w nawiązaniu do tradycji szkoły pijarskiej. Aktywność podejmowana przez Stowarzyszenie PARAFIADA, pomimo zróżnicowania działań, koncentruje się przede wszystkim na szeroko pojętej opiece i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, a także budowaniu i wzmacnianiu więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za własną parafię i środowisko. Zatem, program wychowawczy Stowarzyszenia PARAFIADA odpowiada na naturalną potrzebę dążenia do prawdy, dobra i piękna, inspirując do odkrywania i rozwijanie talentów, zainteresowań i umiejętności dzieci i młodzieży.

Tegoroczne Finały 24. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży rozpoczęły się w niedzielę 15 lipca. Mszą św. w koncelebrze z prowincjałem polskiej prowincji zakonu pijarów o. Józefem Matrasem. Przewodniczył i homilię wygłosił JE bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji Częstochowskiej, nazywany czasem „biskupem dzieci” ze względu na swoją wyjątkowa charyzmę przemawiania do najmłodszych. I rzeczywiście poruszył „parafiadowiczów” swoją radością i… śpiewem. Ksiądz biskup Antoni został włączony do „rodziny parafiadowej” i otrzymał naszą koszulkę oraz identyfikator. Serdecznie dziękujemy!

Po Mszy św. odbyła się ceremonia otwarcia w towarzystwie zaproszonych gości, przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, oświatowych oraz instytucji wspierających nasze działania. Magiczną formuję „Finały XXIV Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży uważam za otwarte” wypowiedział prezes Stowarzyszenia Parafiada o. Marek Kudach.

Nawiązując do starożytnej greckiej triady STADION–TEATR–ŚWIĄTYNIA, Parafiada wychowuje dzieci i młodzież poprzez SPORT-KULTURĘ-WIARĘ. Nie skupia się na doskonaleniu jednego, wybranego elementu, ale troszczy się o równomierny i harmonijny rozwój osoby ludzkiej we wszystkich trzech wymiarach: fizycznym, intelektualnym i duchowym. Młody człowiek dojrzewa w pełni, jeśli realizuje swoje pasje równocześnie poprzez sport, kulturę i wiarę.

STADION – współzawodnictwo sportowe, obejmujące zasadniczą część programu. Podczas Finałów każdy uczestnik ma prawo startu maksymalnie w 3 z 17 konkurencji, podzielonych na 4 kategorie wiekowe: lekka atletyka (skok w dal, pchnięcie kulą, biegi na różne dystanse: 60/100/300/400/1000/1500 m, rzut piłką palantówką), pływanie (styl klasyczny i dowolny na różnych dystansach), biegi przełajowe, biegi na orientację, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton, tenis stołowy, ringo, szachy, warcaby.

Zawody odbywały się na profesjonalnych obiektach sportowych Akademii Wychowania Fizycznego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a prowadzili je licencjonowani sędziowie, zrzeszeni w odpowiednich związkach. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin sportowych zostali udekorowani medalami oraz otrzymali puchary i dyplomy, które wręczali im dawni mistrzowie olimpijscy oraz inni znani polscy sportowcy.

Oprócz udziału w sportowym programie punktowanym w ogólnej klasyfikacji wyników możliwe było także rekreacyjne korzystanie z basenów SGGW, a także ze sprzętu sportowego udostępnianego przez organizatora.

TEATR – program kulturalno-oświatowy stanowi dopełnienie części sportowej i pozwala odkryć różnorodne talenty młodzieży. Uczestnicy finałów mogą wziąć udział w: licznych konkursach plastycznych, wokalnych, muzycznych, wiedzy, warsztatach dziennikarskich, wokalnych i tanecznych, przeglądzie małych form teatralnych, zwiedzaniu Warszawy (ok. 10 tras wycieczek, dostosowanych do wieku uczestników), grze miejskiej „Śladami Janusza Korczaka” i wielu innych atrakcjach.

Gościem specjalnym jednego z wieczorów był pan Paweł Królikowski – aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Tematem przewodnim spotkania było powołanie bardzo szeroko rozumiane.

ŚWIĄTYNIA – program liturgiczno-ekumeniczny obejmuje współzawodnictwo w konkursach wiedzy: biblijnej, z historii i życia Kościoła oraz przygotowanie i czynny udział w codziennej modlitwie, Eucharystii, spotkaniach formacyjnych, biblijnych i ewangelizacyjnych.

Na zakończenie finałów odbył się koncert ewangelizacyjny zespołu „Mocni w Duchu”.

Nasza młodzież ze Złoczowa, przed Parafiadą przeżywała piękny i jednocześnie bardzo aktywny dwutygodniowy wypoczynek wśród lasów i jezior obozu „Pod Sosnami” w Jeziorach Wielkich. Było nas tam około 80 osób wraz z młodzieżą parafii Sambor, Brody i dwóch parafii z Polski.

Wreszcie wszystko to w połączeniu z kilku miesięcznym treningiem i próbami w parafii dało świetne końcowe wyniki.

Uczestnicy Parafiady (Fot. Archiwum parafii w Złoczowie)Oto statystyka Parafiady: w finale w tym roku wzięło udział około 1000 osób z sześciu krajów europejskich. Zaangażowane były 59 reprezentacje z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji (31 drużyn) i 28 zespołów z Polski. Młodzi chłopcy i dziewczęta rywalizowali w 11 dyscyplinach i 17 konkursach. Ogólnie odbyło się w 1072 startów.

Nasz młody zespół parafian ze Złoczowa zdobył w swoich kategoriach: trzy – pierwsze, cztery – drugie i cztery – trzecie miejsca, co w ogólnej klasyfikacji dało to nam czwarte miejsce. Jest to wielki sukces i niemałe osiągnięcie, biorąc pod uwagę 59 reprezentacji parafialnych startujących w Finałach Parafiady. Zatem serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników naszej młodzieży. Cieszymy się razem z nimi. Dziękujemy za piękne wyniki naszych zdolnych młodych parafian w różnych zawodach i konkursach. Mamy piękną i utalentowaną młodzież. Dziękujemy wszystkim rodzicom za owocną współpracę. Dziękujemy zakonowi oo. pijarów z Warszawy za zaproszenie i opiekę na czas obozu i finałów Parafiady. Wdzięczni jesteśmy ks. Michałowi Hołdowiczowi – proboszczowi naszej parafii za wszelką radę i pomoc. Nade wszystko dziękujemy Panu Bogu za to wielkie święto sportu, kultury i wiary. Jesteśmy przekonani, że takie przedsięwzięcia zawsze będą wydawać dobre owoce w przyszłym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i społecznym.

Życzymy chłopcom i dziewczynom cierpliwej wytrwałości w rozwoju i pomnożeniu talentów dla jeszcze większej chwały Bożej i parafii Złoczów na arenie międzynarodowej.

Szczęść wam Boże, młodzi przyjaciele!

s. Pashalisa Domska SSCJ oraz Natalia Różycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X