Mirosław Rowicki w rankingu liderów współpracy polsko-ukraińskiej 2015

Redakcja polonijnego portalu PoloNews, Polsko-Ukraińska Fundacja MEDIA wraz ze Związkiem Polaków na Ukrainie opracowały ranking osób, które wykazały się największym zaangażowaniem na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy w 2015 roku. W zestawieniu znalazł się również Mirosław Rowicki, redaktor naczelny „Kuriera Galicyjskiego”.

Zasady rankingu polegały na opracowaniu wypowiedzi 20 ekspertów specjalizujących się w polsko-ukraińskiej współpracy. Każdy z ekspertów miał możliwość wymienienia trzech nazwisk osób, którzy ich zdaniem najbardziej przyłożyły się do ulepszenia relacji Kijowa i Warszawy w 2015 roku. Skutkiem tej pracy powstał następujący ranking (nazwiska podane są w kolejności alfabetycznej):

Paweł Bobołowicz – dziennikarz. Rzetelna praca dziennikarska w informowaniu polskiej opinii publicznej o wydarzeniach na Ukrainie.

Andrij Deszczycia – ambasador Ukrainy w Polsce. Informacje o wydarzeniach w Polsce, na Ukrainie.

Andrzej Duda – szósty prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dalsza działalność na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy, podobnie jak i jego poprzednicy, mimo ryzyka politycznego.

Ola Hnatiuk (Aleksandra Hnatiuk) – ukrainistka, tłumacz. Łamanie stereotypów oraz uprzedzeń.

Małgorzata Gosiewska – posłanka na Sejm RP. Pomoc narodowi ukraińskiemu w jego dążeniu do niezależności.

Henryk Litwin – ambasador RP na Ukrainie. Wytrwałość oraz takt dyplomatyczny.

Jan Piekło – dyrektor wykonawczy Polsko-Ukraińskiej Fundacji Współpracy PAUCI. Fachowość i profesjonalizm na rzecz współpracy Ukrainy i Polski.

Stowarzyszenie Pokolenie – organizacja pozarządowa. Wspieranie ukraińskiego wojska oraz łamanie stereotypów.

Mirosław Rowicki – redaktor „Kuriera Galicyjskiego”. Budowanie porozumienia między narodami.

Jacek Saryusz-Wolski – deputowany do Parlamentu Europejskiego, stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy. Konsekwentna działalność na rzecz idei europejskiej solidarności energetycznej.

Ponadto, organizatorzy chcą osobno wyróżnić pracę wolontariacką Artura Deski oraz odważny czyn Lilii Onyszczenko (konserwator miejski Lwowa).

Większość ekspertów zauważyło, że w praktyce polsko-ukraińskich relacji należy zrezygnować z praktyki stosowania pustych deklaracji na rzecz konkretnych działań. Wyżej wymienione osoby to tylko ci, którzy podejmują konkretne kroki, czasami widoczne, czasami mniej, na rzecz zbliżenia i porozumienia naszych narodów.

Patronat honorowy – Fundacja „Wolność i Demokracja”

Patronat merytoryczny – Akademia Europejska – Krzyżowa

Patronat telewizyjny – TVP Info

Źródło: polonews.in.ua

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X