Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin z wizytą na Uniwersytecie Przykarpackim

W ramach roboczej wizyty w Iwano-Frankiwsku, 30 listopada br. Uniwersytet Przykarpacki odwiedził minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin.

Szef ukraińskiego MSZ, wspólnie z rektorem Ihorem Cependą i wiceprzewodniczącą Iwano-Frankiwskiej Obwodowej Administracji Państwowej Mariją Sawką, złożyli kwiaty pod obeliskiem poświęconym studentom i wykładowcom, którzy zginęli w walce o niepodległość Ukrainy.

Po południu w główniej sali uniwersytetu Pawło Klimkin spotkał się ze studentami i wykładowcami. Na spotkaniu byli obecni również przedstawiciele władz miejscowych, działacze społeczni, uczestnicy ATO i wolontariusze.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy podkreślił potrzebę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie, partnerstwa publiczno-prywatnego, aby zmniejszyć tempo migracji zarobkowej. Zachęcał studentów do wdrażania pomysłów, które byłyby interesujące dla rynku europejskiego, podkreślając, że region karpacki ma wyjątkowe warunki do przyciągania inwestorów. Zdaniem ministra, to młodzież powinna stać się generatorem pomysłów dla rozwoju państwa.

Na zakończenie minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin odpowiedział na pytania obecnych na sali.

Eugeniusz Sało

Fot. Leon Tyszczenko
{gallery}gallery/2017/wizyta_klimkim_przykarpacki_tyszczenko{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X