Mikołajki i Wigilia Bożego Narodzenia dla Polaków w Naddniestrzu

– Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że mamy możliwość chronić i odradzać historię, kulturę i tradycję polską, przekazując te wartości naszym dzieciom – Natalia Siniawska-Krzyżanowska, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Naddniestrzu.

Opis projektu
Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Mołdawskiej Republice Naddniestrzańskiej, powstało z inicjatywy Polaków zamieszkujących teren autonomiczny, nieuznawany na arenie międzynarodowej i najuboższy w całej Europie. Wraz z Horizon Agency, niezależną grupą reporterów oraz osób związanych z działalnością charytatywną, organizuje MIKOŁAJKI i WIGILIĘ Bożego Narodzenia dla polskich dzieci i rodzin zamieszkałych na tych terenach.

Dbając o polskie dzieci i ich rodziny w Naddniestrzu, już po raz kolejny, dzięki wsparciu różnych organizacji, mediów regionalnych i ogólnokrajowych oraz osób prywatnych, nasza Akcja Mikołajkowa i Wigilijna sprawią wiele radości polskim rodzinom. Po jej zakończeniu zostanie przygotowany materiał filmowy i fotograficzny oraz podziękowania dla każdej osoby wspierającej akcję.

Mówi się o Naddniestrzu, że to państwo, którego nie ma, bo przecież nie ma go na mapie. Żadne jego znaki, symbole, paszporty, pieniądze nie są uznawane. Naddniestrze jest nieuznawanym na arenie międzynarodowej parapaństwem, stanowiąc formalnie integralną część Mołdawii z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Jednocześnie, to izolowany i najuboższy region Europy, w którym mieszka ponad 8 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Mimo wielu trudności wynikających z nieuznawanego państwa, działania Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” aktywnie dążą do zachowania kultury, tradycji i mowy polskiej.

Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” powstało w 2004 roku z inicjatywy Polaków zamieszkujących Naddniestrze. Organizacja posiada trzy oddziały – w Tyraspolu, Raszkowie i Słobodzie-Raszkowie. Siedziba Towarzystwa znajduje się w Tyraspolu pod Nazwą: Polonijne Centrum im. Henryka Sienkiewicza, gdzie realizowane są takie programy jak: dokarmianie dzieci, świetlica resocjalizacyjna, nauczanie języka polskiego, badania lekarskie, zajęcia kulturalne i artystyczne. Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Natalia Siniawska-Krzyżanowska otrzymała Nagrodę Honorową im. Jana Rodowicza „Anody” w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Organizatorzy:
Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra”
Horizon Agency

Goście honorowi:
dr hab. Bartłomiej Zdaniuk – ambasador RP w Mołdawii
Tadeusz Pęczek – konsul honorowy Finlandii w RP
Paweł Kowal – lekarz Humanitarnej Akcji Medycznej w Naddniestrzu

Partnerzy medialni:
Kurier Galicyjski, niezależne pismo Polaków na Ukrainie
Obserwator Międzynarodowy, niezależny magazyn
i portal poświęcony sprawom międzynarodowym

Środki można wpłacać
na konto:
BANK PKO BP SA O/1
w PRZEMYŚLU
Nr rachunku: 07 1020 4274 0000 1102 0056 3643
Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra”
/konto wyłącznie złotówkowe/

Więcej informacji na:
www.dompolskiwraszkowie.cba.pl

Kontakt w Polsce:
Marta Rybicka
marta.rybicka@gmail.com
tel. 606 619589
Marek Pantuła
Honorowy Członek Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra”
jmjmp@poczta.onet.pl
tel.: 606 295 675

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X