Lwów pozbędzie się „śmieci elektronicznych”

Lwów pozbędzie się „śmieci elektronicznych”

W Lublinie odbyła się konferencja „Śmiecie elektroniczne w mieście”.

Była częścią europejskiego projektu „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin”. Delegacje ze Lwowa i innych ukraińskich miast zapoznały się z osiągnięciami miasta partnerskiego w procesie utylizacji niebezpiecznych odpadów.

Podczas wizyty w polskim mieście uczestnicy konferencji zapoznali się z polskimi doświadczeniami w kwestii utylizacji odpadów, podstawami prawnymi regulującymi ten system, obejrzeli zakład sortujący odpady elektryczne i elektroniczny sprzęt gospodarstwa domowego. 

„Problem utylizacji odpadów jest dziś niezwykle aktualny. Jest nazywany wyzwaniem dla społeczeństwa. Stworzenie efektywnego systemu utylizacji takich odpadów jest nowym kierunkiem w utylizacji i wymaga dalszego opracowania dobrych praktyk. Lublin w tej dziedzinie należy do miast-liderów w Polsce. Przed dwoma laty wyniknął pomysł stworzenia miejskiego systemu utylizacji odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego we Lwowie. Jestem zadowolony, że mamy okazję zapoznać się z działaniami w tym zagadnieniu i przejąć doświadczenia naszego miasta partnerskiego – Lublina” – podkreślił Oleg Gładczuk, koordynator projektu, przedstawiciel organizacji społecznej „Inicjatywy Ekologiczne”.

Natomiast Oksana Wijtyk, koordynator projektu, główny specjalista wydziału ekologii i infrastruktury miasta zaznaczyła: „Według szacunkowych podliczeń na lwowskie wysypisko odpadów każdego roku trafia od 5 do 15 kg rtęci. Brak u nas przedsiębiorstwa, które by utylizowało baterie i lampy-świetlówki. W taki sposób zadawane są niepowetowane szkody dla środowiska i zdrowia ludzi”.

Fot. Igor Głuszczak

W Lublinie kwestie te są rozwiązywane pomyślnie już od 15-20 lat. Władze miejskie organizują zbiórki takich odpadów i przekazują je wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom do utylizacji. Tymczasem na Ukrainie ekolodzy zbierają baterie na własną rękę, jednak mają nadzieję, że wkrótce powstanie przedsiębiorstwo, zajmujące się ich utylizacją. Do utylizacji świetlówek ekolodzy znaleźli urządzenie, które jest absolutnie bezpieczne. Ładowane są tam lampy. Agregat drobi szkło, oddziela cokoły (można je utylizować jako metal), a rtęć jest chemiczne związywana i może być przekazywana do dalszej przeróbki. Cena takiego agregatu wynosi 700 tys. euro i jest to jedyne urządzenie o dużym stopniu bezpieczeństwa na Ukrainie. W razie realizacji tego projektu urządzenie może obsługiwać nie tylko Lwów, ale cały zachodni region na Ukrainie.

Należy tu podkreślić, że program „Utworzenie miejskiego systemu utylizacji odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych” działa w ramach współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013. UE przeznaczyła na te działania 1,2 mln euro. Termin realizacji projektu – 2 lata. W br. w mieście ma powstać system zbioru odpadów, tzn. ustalone zostaną punkty zbierania baterii, zakupiony zostanie specjalny transport do bezpiecznego przewozu odpadów, a od przyszłego roku zacznie działać przedsiębiorstwo neutralizujące rtęć ze świetlówek.

Ogólnym celem realizacji projektu jest polepszenie stanu środowiska poprzez redukcję negatywnego wpływu domowych odpadów elektronicznych i elektrycznych o 50%.

Igor Głuszczak
Tekst ukazał się w nr 16 (188) 30 sierpnia – 16 września 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X