Lwowska sesja Kongresu „Europa Christi” fot. Konstanty Czawaga

Lwowska sesja Kongresu „Europa Christi”

„Wpływ chrześcijaństwa na stabilność narodów Europy” – to temat kolejnej sesji III Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi”, która w dniach 18–20 listopada odbywa się we Lwowie pod honorowym patronatem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego.

Kongres zaszczycił swoją obecnością nuncjusz apostolski na Ukrainie arcybiskup Claudio Gugerotti, a w obradach uczestniczyło grono znanych teologów i naukowców świeckich, katolicy dwóch obrządków oraz prawosławni. Z Kazachstanu przyjechał arcybiskup Tomasz Peta.

Ks. infułat Ireneusz Skubiś, długoletni redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”, który jest założycielem i moderatorem Ruchu „Europa Christi”, przypomniał, że Ruch „Europa Christi” powstał zaledwie trzy lata temu, ale przeprowadził już z sukcesem wiele inicjatyw.

– Nasz Ruch budujemy wokół osoby Jezusa Chrystusa, bo tylko Chrystus Zmartwychwstały może dziś ocalić Europę – podkreślił ks. Skubiś. Również zaapelował: – Europa jest chrześcijańska ze swoją duchową tożsamością, historią i kulturą, Europa to nie tylko kontynent, ale idea. Chrześcijanie, nie pozwólmy odebrać sobie Europy. – Ks. Skubiś także zaznaczył, że od początku ruch apeluje o ustanowienie Jana Pawła II patronem Europy, a teraz jeszcze doktorem Kościoła.

ks. infułat Ireneusz Skubiś (fot. Konstanty Czawaga)

III Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi” pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, prawdy i pokoju” rozpoczął się w lutym br. na Jasnej Górze w Częstochowie. Kolejne sesje Kongresu odbyły się już w Velehradzie w Czechach, Nitrze na Słowacji, w Lublinie, Warszawie i Wrocławiu.

Jednym z organizatorów sekcji lwowskiej był zakon Braci Mniejszych Konwentualnych na Ukrainie.

– Idea zorganizowania Kongresu we Lwowie wypłynęła od ks. dr. hab. prof. Mirosława Sitarza z KULu, który był kierownikiem mojej pracy naukowej – powiedział dla Kuriera Galicyjskiego o. dr Stanisław Kawa OFMConv, delegat prowincjalny zakonu. – Ukraina jest to kraj bogaty tradycjami Wschodu i Zachodu, a łączy nas wiara w Chrystusa. Mamy też wezwanie, aby uczynić św. Jana Pawła II współpatronem Europy i doktorem Kościoła. Dlaczego? Papież – Słowianin. I Słowianie mają coś do powiedzenia w Kościele. Jesteśmy bogatym środowiskiem, wieloobrządkowym. Myślę, że w tej kwestii byłoby to ubogaceniem Kościoła katolickiego, również Kościoła europejskiego właśnie o ten czynnik słowiański. Chodzi nie o to tylko, że papież – Polak, papież – Słowianin, ale też o jego głębię myśli i wyczucia problemów w nauczaniu, szczególnie głębokim, bardzo bogatym, które cały czas odkrywamy. Podaje on recepty na rozwiązanie wielu kwestii, z którymi się spotykamy we współczesnym świecie, w społeczeństwie.

W obradach uczestniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki i jego biskup pomocniczy Edward Kawa (fot. Konstanty Czawaga)

Podczas Mszy św. w katedrze lwowskiej z udziałem uczestników kongresu arcybiskup Mieczysław Mokrzycki powiedział, że w tej części Europy po wielkim zniszczeniu nie tylko świątyń, ale też ludzkich wartości, możemy spotkać wielu współczesnych Zacheuszy, którzy zaprosili do swego życia Jezusa i doświadczyli nawrócenia:

– To w tej części Europy dokonuje się wielka odbudowa tego, co zniszczyła cywilizacja nieprawości – mówił metropolita lwowski. – Świadectwem takiego stanu rzeczy jest chociażby wasza obecność we Lwowie, którzy posłuchaliście św. Jana Pawła II i kontynuujecie jego wołanie: Duc in altum – wypłyń na głębię. Mamy zatem odwagę skierować te słowa do narodów Europy, zapraszając je do wypłynięcia na głębie wiary, nadziei i miłości.

Arcybiskup Mokrzycki wspomniał, że ostatnie lata pontyfikatu św. Jana Pawła II upłynęły między innymi na refleksji o chrześcijańskich korzeniach. Dziś chodzi nie tylko o zauważenie ich i uznanie. – Kościół idąc dalej zachęca także do ożywiania naszej wiary, bowiem im silniejsze chrześcijaństwo w postawach Europejczyków, tym mniejsze niebezpieczeństwo jego marginalizacji – zaznaczył. – Dlatego właśnie w tym miejscu, gdzie od wieków społeczeństwo kształtuje cywilizacja zachodu i wschodu, gdzie żyją od wieków ludzie różnych narodowości i kultur, można zrozumieć co znaczy stwierdzenie św. Jana Pawła II, że Europa ma dwa płuca, to znaczy jest jedna, jest całością i potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania tych dwóch społeczności. Niech zatem to nasze spotkanie uświadomi Europejczykom, że wspólnota narodów Europy potrzebuje nas wszystkich, również świata chrześcijańskiego, który ma ogromny wkład w tożsamość naszego kontynentu. Dlatego mamy prawo zachować wiarę, żyć według przykazania miłości Boga i bliźniego i w Ewangelii odnajdywać nadzieję nie tylko na lepszą doczesność, ale przede wszystkim na wieczność, w gronie świętych i błogosławionych – wezwał arcybiskup Mokrzycki.

Konstanty Czawaga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X