Litwa zbliży Ukrainę z Europą

Litwa zbliży Ukrainę z Europą

Centrum Studiów Integracji Europejskiej na Litwie, czasopismo „Ї” (Ji), Ukraińskie Centrum Międzynarodowego PEN-Klubu i organizacja społeczna „Inicjatywa Zarwanicka”, przy wsparciu MSZ Republiki Litewskiej i Konsulatu Honorowego Litwy we Lwowie zorganizowali międzynarodowe sympozjum.

Sympozium miało tytuł: „Ukraina a Unia Europejska: perspektywy i zagrożenia podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE w czasie prezydencji Republiki Litewskiej w Radzie Unii Europejskiej”.

 

1 lipca br. Litwa po raz pierwszy w swojej historii objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej – powiedział wicemarszałek litewskiego parlamentu Petras Auštrevičius, który podkreślił, że Litwa postanowiła zostać „uczciwym pośrednikiem” między wszystkimi państwami Unii Europejskiej. Również zaznaczył, że trzeba jak najszybciej przyciągnąć Ukrainę na orbitę Unii Europejskiej.

Zdaniem Petrasa Auštrevičiusa, który prowadził negocjacje Litwy z UE, proces zmian na Ukrainie będzie trwał jeszcze długo i UE musi się uzbroić w cierpliwość i dobrą wolę, i jako pierwsza wyciągnąć rękę do Kijowa. Bez tej historycznej decyzji szansa Ukrainy zostanie bezpowrotnie stracona – zaznaczył litewski polityk. Mówił też, że Partnerstwo Wschodnie jest drugim – obok kwestii gospodarczych – priorytetem litewskiej prezydencji i Litwa zrobi wszystko, aby listopadowy szczyt zakończył się sukcesem, a za taki uważane jest m.in. podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą.

Taras Wozniak, redaktor naczelny czasopisma „Ji” i dyrektor Ukraińskiego Centrum Międzynarodowego PEN-Klubu akcentował na tym, że Ukraina znajduje się na skrzyżowaniu. Konstanty Matwijenko z Korporacji Konsultingu Strategicznego „Gardarika” zwrócił na wewnętrzne problemy kraju, zwłaszcza na Ukrainę przed wyborami i po wyborach. W wymianie poglądów uczestniczyli eksperci polityczni i dziennikarze z Kijowa i Lwowa.

Iwan Bobow
Tekst ukazał się w nr 13–14 (185–186) 16 lipca – 15 sierpnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X