Literatura łączy narody

Literatura łączy narody

15 kwietnia w Bibliotece-Muzeum „Literacka Tarnopolszczyzna” miało miejsce otwarcie wystawy  poświęconej polskim twórcom pochodzącym z ziemi tarnopolskiej. Witając przybyłych gości dyrektor Galina Kompanijec podkreśliła, że jest to jedyna książnica pełniąca jednocześnie funkcję muzealną planująca stworzyć specjalny dział poświęcony Polakom.

 

Postacie znanych polskich pisarzy, filmowców, malarzy i archeologów przybliżył w wygłoszonym wykładzie badacz historii regionu Sergiej Tkaczow. Wśród zgromadzonych książek i listów pochodzących z jego prywatnej kolekcji znalazły się unikatowe egzemplarze publikacji z autografami twórców, którzy wnieśli swój wkład w rozwój intelektualny i kulturalny zarówno samego Tarnopola, jak również światowej literatury i nauki.

Prezentowane były m.in. książki takich autorów jak: Aleksander Bruckner, Kazimierz Ajdukiewicz, ks. prof. Mieczysław Krąpiec, Stanisław Srokowski, Włodzimierz Paźniewski, Andrzej Kuśniewicz, Franciszek Sławski. Już samo zestawienie tak znakomitych nazwisk pokazuje jak ważnym miejscem dla historii były w przeszłości ziemie między Dniestrem i Zbruczem. Trzy regiony Galicja, Podole i Wołyń stanowiły nie tylko miejsce wspólnego życia Polaków, Ukraińców i Żydów, ale były przede wszystkim obszarem wzajemnego przenikania się trzech wspaniałych kultur i tradycji.

W wygłoszonym wykładzie Sergiej Tkaczow podkreślił, że takie dzieła jak „Leksykon kultury ukraińskiej” autorstwa prof. Włodzimierza Wilczyńskiego przybliżały Polakom wiedzę o dawnej i współczesnej Ukrainie oraz jej mieszkańcach. Urodzony niedaleko od Skałatu autor leksykonu nie tylko był zafascynowany ukraińską literaturą i tradycjami, ale również z sentymentem zawsze wspominał swoje dzieciństwo i młodzieńcze lata spędzone w wiosce Połupanówka.

Niewątpliwie równie interesująca dla słuchaczy wykładu otwierającego wystawę była „Antologia ukraińskich wierszy miłosnych” w wyborze Stanisława Srokowskiego. Tragiczna historia miejsca narodzin autora antologii i jednocześnie współtwórcy stowarzyszenia kulturalnego polsko-ukraińskiej współpracy „Biały ptak” nie stanęła na przeszkodzie, by stał się on popularyzatorem literatury ukraińskiej w Polsce. Jego dzieło pokazuje jak kultura może łączyć, a nie dzielić oba narody. O miłości do bliźniego i wybaczeniu pisał również urodzony w Brzozowicy Małej ks. prof. Mieczysław Krąpiec, pełniący w przeszłości funkcję rektora Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie.

Obecny na otwarciu wystawy Konsul Generalny RP Jarosław Drozd podkreślił, że zarówno wykład jak i prezentowane zbiory wspaniale wpisują się we współpracę polskiej dyplomacji z władzami Tarnopola w promowaniu miasta oraz przybliżaniu jego przeszłości. Wszystkich zainteresowanych historią Tarnopola o planach zorganizowania 26 kwietnia konferencji naukowej poświęconej tej tematyce poinformował zastępca mera Leonid Bycura.

W czasie spotkania w Bibliotece-Muzeum zrodziła się idea zorganizowania konkursu fotograficznego wspólnie z Polskim Towarzystwem Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu, któremu przewodniczy Piotr Fryz. Uczęszczająca do polskiej szkoły sobotnio-niedzielnej młodzież i dzieci spróbują wspólnie z rodzicami w pierwszych dniach maja uchwycić w obiektywie najpiękniejsze miejsca miasta, fotografując się w czasie czytania polskich i ukraińskich książek.

Dariusz Markiewicz
Tekst ukazał się nr 8 (180) 30 kwietnia – 16 maja 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X