List otwarty w sprawie TV BIEŁSAT

List otwarty w sprawie TV BIEŁSAT

Łódź-Warszawa-Lublin 29 grudnia 2016 r.

Sz. P. Witold Waszczykowski
Minister Spraw Zagranicznych RP

My, niżej podpisani, badacze, analitycy i dziennikarze związani z tematyką Europy Wschodniej zwracamy się z apelem o zakończenie działań mogących doprowadzić do likwidacji stacji „Biełsat” lub ograniczenia jej działalności.

Jako osoby, które w swojej pracy podejmują kwestie polityki wschodniej codziennie obserwujemy efekty działania „Biełsatu”. Poza byciem stacją telewizyjną pełni ona rolę niezwykle ważnego ośrodka kultury białoruskiej, a także rozwija dialog polsko-białoruski.

Wierzymy, że „Biełsat” wpisuje się w polską koncepcję polityki wschodniej, będącej wynikiem naszej racji stanu, a także promocji współpracy gospodarczej z Białorusią, która jest jednym z priorytetów obecnego rządu.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że nawet tymczasowe obniżenie wsparcia finansowego dla „Biełsatu” może spowodować zatrzymanie niektórych projektów, a także rozpad zespołu współpracowników. Oznacza to utratę zasobów na które pracowano przez ostatnią dekadę, a których odtworzenie będzie trwało lata.

Liczymy na przychylenie się do naszego apelu i wsparcie dla telewizji „Biełsat”.

List podpisali:

• Monika Andruszewska – dziennikarka „Tygodnika Powszechnego”, Stowarzyszenie „Pokolenie”
• Kamil Basaj -założyciel i redaktor „Disinfo_Digest”
• prof. dr hab. Roman Bäcker – politolog, prawnik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Andrzej Brzeziecki – redaktor naczelny dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”
• Tomasz Grzywaczewski – dziennikarz i pisarz związany z „Wydawnictwem Czarne” i „Wydawnictwem Literackim”
• Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny portalu „BiznesAlert.pl”
• Wojciech Jankowski – dziennikarz dwutygodnika „Kurier Galicyjski” oraz współtwórca Programu Wschodniego w Radiu Wnet
• Bartosz Janik – politolog, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• dr Paweł Kowal – politolog, Polska Akademia Nauk
• dr Tomasz Lachowski – prawnik, dziennikarz, redaktor naczelny portalu „Obserwator Międzynarodowy”, Uniwersytet Łódzki
• dr Adam Lelonek – ekspert Fundacji Kazimierza Pułaskiego
• Piotr Maciążek – redaktor naczelny portalu „Energetyka24.com”
• Dariusz Materniak – redaktor naczelny portalu polsko-ukraińskiego „PolUkr.net”
• Małgorzata Nocuń – zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”
• dr Piotr Oleksy – historyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• dr Jakub Olchowski – politolog, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• dr Janusz Pawlak – historyk
• Agnieszka Piasecka – ekspert Fundacji Centrum Badań Polska-Ukraina
• Piotr Pogorzelski – dziennikarz radiowy
• Adam Reichardt – redaktor naczelny dwumiesięcznika „New Eastern Europe”
• dr Iwona Reichardt – zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika „New Eastern Europe”
• dr Magdalena Rekść – politolog, Uniwersytet Łódzki
• Witold Repetowicz – dziennikarz związany z portalem „Defence24”
• Marcin Rey – redaktor „Rosyjskiej V Kolumny w Polsce”
• Mirosław Rowicki – wydawca i redaktor naczelny dwutygodnika „Kurier Galicyjski”
• Marta Rybicka – fotoreporter w „Forum Agencja Fotograficzna” i agencji reportersko-pomocowej „Horizon Agency”
• dr Michał Słowikowski – politolog, Uniwersytet Łódzki
• dr Olga Solarz – antropolog, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
• dr Marta Walak – historyk, politolog, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim
• Janusz Wdzięczak – ekonomista, redaktor portalu „Obserwator Międzynarodowy”, Uniwersytet Łódzki
• Dawid Wildstein – dziennikarz, szef publicystyki w TVP Info

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X