Konsultacje MSZ w 2013 roku

Konsultacje MSZ w 2013 roku

Szanowni Państwo, dla skutecznej realizacji zadań związanych z Polonią i Polakami poza granicami RP, już teraz przygotowujemy się do określenia priorytetów na 2013 oraz rozpisania Konkursu na podział środków finansowych. Zarys tego programu przedstawiamy poniżej z prośbą o konstruktywne uwagi i konsultację.

Owych zadań nie chcemy ograniczać. Wzorem roku bieżącego pragniemy zmobilizować jak najszersze kręgi społeczeństwa, skorzystać z aktywności, inicjatyw i doświadczenia wszystkich tych, którzy zechcą zaangażować się lub wesprzeć współpracę z naszymi rodakami na świecie. Chcemy skorzystać z potencjału ludzi, organizacji, instytucji, które wesprą działania ustawowo do tego powołanych organów państwa.

Przedkładając do Państwa wiadomości informację o obszarach, na których zostaną skoncentrowane działania państwa w 2013 r., chcemy skorzystać nie tylko z wiedzy pochodzącej z lat współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Polonią i Polakami za granicą oraz z dobrej znajomości problematyki polonijnej uzyskanej dzięki sieci placówek dyplomatycznych i konsularnych. Odwołujemy się do zbiorowej mądrości wszystkich, którzy mogą wnieść swój wkład w stworzenie jak najlepszego Planu i jak najskuteczniejszych działań. Podobne konsultacje rozpoczęliśmy wiosną tego roku, ale jak wszyscy wiedzą nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, aby móc zgłosić i dogłębnie przeanalizować wszystkie pomysły. Planując działania na rok 2013 mamy ten komfort, że możemy o nich rozmawiać już od dziś i dobrze przygotować się do rozpisania konkursu dla podmiotów spoza sfery budżetowej już 2 października tego roku.

Będziemy wdzięczni za wszelkie podpowiedzi, jak wyobrażacie sobie Państwo realizację zadań we wskazanych priorytetowych obszarach tematycznych na poszczególnych krajach wymienionych w Planie.

Z uwagą zapoznamy się ze wszelkimi pomysłami mądrych działań. Nie namawiamy do „zdradzania się” z projektami, którymi zechcecie Państwo pokonać konkurentów w planowanym konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2013”, ale namawiamy do wskazania tych wszystkich kierunków, metod i form działania, które Państwa zdaniem najlepiej przysłużą się realizacji głównego celu polityki współpracy z Polonią i Polakami za granicą, czyli do wspólnego spożytkowania potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji Polski i budowy jej pozytywnego wizerunku w świecie.

Celem ułatwienia Państwa udziału w procesie kształtowania Planu informuję jednocześnie, że wzorem Planu na rok 2012 również w kolejnym planie wytyczymy „mapę priorytetów”, która będzie efektem wskazania w każdym z obszarów geograficznych trzech najważniejszych zadań do zrealizowania. Nie oznacza to oczywiście, że pominięte zostaną inne niezbędne działania, będzie jednak podkreślało, na które zadania chcemy przede wszystkim przeznaczyć środki, niewystarczające do zrealizowania wszystkich zamierzeń.

Sądzimy, że proponowana wyżej konsultacja społeczna, a także planowane powołanie Rad Konsultacyjnych przy polskich placówkach konsularnych pomoże w rozpoznaniu potencjału i potrzeb Polaków i Polonii poza granicami, natomiast szybkie rozstrzygnięcie Konkursu umożliwi błyskawiczną dystrybucję środków finansowych dla zwycięskich programów i projektów.

Janusz Cisek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
msz.gov.pl

 

Projekt Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r. (plik .pdf)


Konkurs na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X