Konsulat Polski we Lwowie wznowił pracę

Konsulat Generalny RP we Lwowie w dniu dzisiejszym, tj. 4 kwietnia 2017 r. wznowił obsługę interesantów.

Повідомляємо, що 4 квітня 2017 року Генеральне консультство РП у Львові відновлює прийом відвідувачів.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że dziś działalność wznowiły polskie urzędy konsularne na Ukrainie.

Strona ukraińska podjęła niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracowników służby zagranicznej RP, jak i przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych RP na terytorium tego kraju. W uzasadnionych przypadkach pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa, MSZ zastrzega sobie jednak podjęcie ponownej decyzji o zawieszeniu działalności urzędów konsularnych.

Źródło: lwow.msz.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X