Jak przedłużyć ważność Karty Polaka

W związku z tym, że posiadacze Karty Polaka coraz częściej pytają o przedłużenie ważności tego dokumentu, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Łucku udostępnił naszej redakcji informację na ten temat.

Zgodnie z art. 17 ust.1 i 2 Ustawy o Karcie Polaka:

1. Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3.
2. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

W celu przedłużenia ważności Karty Polaka należy przygotować:

– wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka;
– paszport zagraniczny oraz jego kserokopię (strona ze zdjęciem);
– paszport wewnętrzny oraz jego kserokopię (strona ze zdjęciem i pieczątką zameldowania);
– akt urodzenia oraz jego kserokopię;
– kserokopię Karty Polaka;
– oryginał Karty Polaka.

Wnioski o przedłużenie ważności Karty Polaka można będzie składać bez wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem e-konsulatu.

Źródło: Monitor Wołyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X