Konkurs im. Kazimierza Wierzyńskiego Adam Chłopek

Konkurs im. Kazimierza Wierzyńskiego

Konkurs im. Kazimierza Wierzyńskiego, zorganizowany przez Ogólnoukraińskie Koordynacyjno – Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej, odbył się w Drohobyczu.

Zamierzeniem organizatorów było upamiętnienie polskiego wybitnego poety urodzonego w 1894 r. w Drohobyczu. Idea nie była nowa – podobny konkurs odbył się już kilkanaście lat temu. Teraz chodziło o to, aby wskrzesić zapomnianą już imprezę i przypomnieć tym samym ważną postać polskiej kultury związaną z tym miejscem. Pomysł zyskał akceptację Konsulatu RP we Lwowie oraz Fundacji Wolność i Demokracja i dzięki wsparciu finansowemu tych dwóch instytucji mógł być zrealizowany.

Zainteresowanie polskich oświatowych placówek na Ukrainie przerosło oczekiwania organizatorów – zgłoszonych zostało ponad 60 recytatorów. Przybyli reprezentanci polskich szkół nie tylko z najbliższego sąsiedztwa, ale uczestnicy z odległych miejscowości np. z Uładówki, Chmielnickiego, Połonnego, Sądowej Wiszni, Borszczowa, Winnicy i innych.

W niedzielę 26 maja już od rana w Centrum Metodycznym gromadzili się uczestnicy Konkursu. O 9.00 w drohobyckim kościele parafialnym odbyła się Msza św. w intencji Polaków zamieszkałych na Ukrainie. W południe wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na obiad i bezpośrednio po nim rozpoczął się konkurs. Sala w Szkole nr 3 w Drohobyczu była wypełniona po brzegi. Gośćmi honorowymi byli: konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski, przedstawicielka władz miejskich w Drohobyczu, kierownik Działu do Spraw Rodziny i Młodzieży, Lesia Paszko oraz przedstawiciele Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie: prezes Janusz Skolimowski i wiceprezes Ewa Ziółkowska.

Po muzycznym wstępie w wykonaniu zespołu mandolinistów z Drohobycza „Leśne kwiaty” konkurs został oficjalnie otwarty przez gości honorowych oraz Dyrektora Centrum Metodycznego Adama Chłopka.

Jury pod przewodnictwem dr M. Maćkowicz, przedstawicielki Centrum Metodycznego oceniło recytatorów. Pozostali członkowie jury to p. Elżbieta Kacprzyk (Nowy Rozdół oraz p. Maria Zielińska (Centrum Metodyczne w Drohobyczu).

Z dużą satysfakcją stwierdzić trzeba, że poziom konkursu był wysoki, wśród uczestników pojawiły się prawdziwe „perły” obdarzone talentem aktorskim, a niezwykłą przyjemnością było posłuchanie dobrej, a czasem znakomitej polszczyzny, którą posługiwali się recytatorzy.

Kazimierz Wierzyński zaistniał w światowej poezji dzięki zdobyciu pierwszej nagrody za tom poezji „Laur olimpijski” na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie, organizatorzy zaproponowali więc bieg imienia Poety. Po przesłuchaniu uczestników, wszyscy udali się na stadion sportowy, aby uczestniczyć w biegu im. K. Wierzyńskiego. Impreza sportowa była zorganizowana i prowadzona przez drohobyckiego działacza sportowego, Wasyla Karpyna. Uczestnicy biegu podzieleni zostali na dwie grupy (dziewczynki i chłopcy) i walczyli w swoich grupach zażarcie o zwycięstwo.

Młodzież, po zakończonym biegu wróciła znów do szkoły, aby posłuchać zespołu akordeonistów z Drohobycza, a potem nastąpił moment ogłoszenia wyników konkursu. Moment, na który wszyscy czekali z niecierpliwością. Nagrodzeni zostali najlepsi recytatorzy wskazani przez jury, ale żaden uczestnik nie wyjechał bez nagrody. Wszyscy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, słodki upominek z Polski oraz nowy podręcznik do nauki języka polskiego.

Dla nas, organizatorów, zakończył się dzień pełen pracy i wrażeń. Wrażeń bardzo pozytywnych, bo przekonaliśmy się, że zakończona impreza zrealizowała założone cele. Duże zainteresowanie konkursem samych uczestników potwierdziło potrzebę młodzieży uczącej się języka polskiego i jej nauczycieli zademonstrowania swoich osiągnięć. Wypełniona po brzegi sala słuchaczy i ich zainteresowane twarze pokazywały potrzebę obcowania z polską kulturą. Ale przede wszystkim została przypomniana postać wybitnego Polaka urodzonego w Drohobyczu. I o to właśnie nam głównie chodziło.

Laureaci konkursu

Kategoria I (dzieci najmłodsze)
I miejsce – Denis Lowuszkin (Stryj)
II miejsce – Nazar Sannycki (Sądowa Wisznia)
III miejsce – Władysław Smoleń (Drohobycz)

Kategoria II (13-16 lat)
I miejsce – Jerzy Wilszanecki (Stryj)
II miejsce – Bożena Omelańska (Drohobycz)
III miejsce – Iwan Gajdow (Chmielnicki)

Kategoria III (powyżej 16 lat)
I miejsce – Alina Matusz (Mościska)
II miejsce – Wiktoria Zawalska (Mościska)
III miejsce – Ewelina Ziober (Mościska)

Wyniki Biegu im. Kazimierza Wierzyńskiego
Grupa dziewcząt
I miejsce – Anna Korecka (Nowy Rozdół)
II miejsce – Tatiana Maszkowska (Jaworów)
III miejsce – Ilona Gural (Borszczów)

Grupa chłopców
I miejsce – Michał Hałas (Stryj)
II miejsce – Witalij Omolczenko (Drohobycz)
III miejsce – Andrzej Hurtowy (Uładówka)

Oprócz głównych nagród jury przyznało też wiele wyróżnień, co świadczy o wyrównanym poziomie recytatorów biorących udział w konkursie.

Bożena Pająk, Maria Musiał
Centrum Metodyczne i ORPEG
Tekst ukazał się w nr 10 (230) 29 maja – 15 czerwca 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X