Konkurs grantowy „Bliżej Polski. Regranting. Wsparcie realizacji wydarzeń polonijnych za granicą”

Konkurs grantowy „Bliżej Polski. Regranting. Wsparcie realizacji wydarzeń polonijnych za granicą”

Fundacja Wolność i Demokracja ogłasza konkurs grantowy „Bliżej Polski. Regranting. Wsparcie realizacji wydarzeń polonijnych za granicą”.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych inicjatyw dotyczących realizacji wspólnych działań przez Polonię i Polaków mieszkających poza granicami Polski i ukierunkowanych na szeroko rozumianą promocję polskiej kultury, historii i sportu. Wspierane będą wydarzenia polonijne realizowane za granicą służące integracji środowisk polonijnych.

Ostatni nabór otwartego konkursu zostanie ogłoszony 15 sierpnia 2023. Termin składania ofert w ostatnim naborze otwartego konkursu upływa 15 września 2023 r. Ogłoszenie wyników ostatniego naboru otwartego konkursu nastąpi do 30 września 2023 r. Okres realizacji projektów i okres możliwego wydatkowania pieniędzy na małe projekty złożone w ostatnim naborze otwartego konkursu: nie wcześniej niż od 1 października 2023 r. i nie później niż do 30 listopada 2023 r.

Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi: 10 tys. złotych. Nie jest dozwolone finansowanie jednego przedsięwzięcia w ramach dwóch małych projektów.

Więcej informacji na: https://wid.org.pl/regranting2023/

źródło: Fundacja Wolność i Demokracja

X