Kolędowanie seniorów lwowskich

Po wysłuchaniu Mszy św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny podążamy do szkoły nr 10, gdzie w sali gimnastycznej, uprzejmie udostępnionej przez administrację szkoły, spotykają się członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przez cały styczeń 2019 roku możemy składać życzenia i śpiewać kolędy, składając hołd nowonarodzonemu Jezusowi i jego Matce.

Wszystkich członków UTW przywitała kierownik Ewelina Małanicz, składając życzenia zdrowia, radości, spokoju, wszelkich łask i opieki Bożej. Chór „Lutnia” dołączył się do życzeń noworocznych, po czym pod kierownictwem dyrygent Marii Sołomko i akompaniatora Ołeny Biela rozpoczęliśmy kolędowanie. Jako pierwszą zaśpiewaliśmy kolędę, która w ubiegłym roku odznaczała jubileusz 200-lecia. Kolęda powstała w Austrii, napisał ją ks. Józef Mohr, a melodię skomponował kompozytor i organista Franz Gruber.

Dziś serca wznosimy, w tę cichą noc świętą
w gorę, do niebios bram,
witając radośnie Boskość niepojętą,
Maluśki narodził się nam.
(Stanisława Nowosad)

I popłynęła kolęda – „Cicha noc”. Chór „Lutnia” zaśpiewał dziesięć kolęd, między kolędami zaś były recytowane urywki wierszy o tematyce bożonarodzeniowej naszej utalentowanej poetki Stanisławy Nowosad. Eugenia Lemiec wzbogaciła nasz występ odczytaniem dwóch świątecznych wierszy autorstwa Stanisławy Nowosad.

Dziś serca w gorę wzniesiemy
do Pana,
Wszak wieść radosna z Nieba
nam dana,
Zstępuje do nas maluczkich
Sam Chrystus Dziecię!
Jak go nie uczcić!
Uczcijmy Dziecię śpiewną kolędą,
Niech serca czyste, radosne będą,
Wielbiąc w żłóbeczku Dziecinę Bożą,
Gościnnie wnętrza nasze otworzym.

Tym słowom wtórowały dwie kolędy lwowskie. Zakończyliśmy kolędowanie wspólnym śpiewem kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Mała grupa członków UTW, która pod kierownictwem Jerzego Komorowskiego pragnie opanować język angielski, zaśpiewała dwie kolędy w tym języku „In Night`s still silence” („Wśród nocnej ciszy”) i „Jingle bells” („Dzwonią dzwoneczki”).

Na zakończenie Ewelina Małanicz podziękowała wszystkim za wspólne kolędowanie, za oddanie hołdu i czci nowonarodzonemu Jezusowi i jego Matce. Wszyscy zostali obdarowani słodyczami, które otrzymaliśmy od naszych rodaków z Krzeszowic. Serdecznie dziękujemy Alonie Biela za pamięć i dobre serce dla nas, lwowiaków, którzy starają się podtrzymywać kulturę, tradycje polskie i wiarę katolicka.

Stefania Łabaziewicz
Tekst ukazał się w nr 2 (318) 1-14 lutego 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X