Klub Galicyjski, czyli dyskusje o nas samych fot. Damian Kanikuła/Źródło: pwsw.pl

Klub Galicyjski, czyli dyskusje o nas samych

18 czerwca 2019 roku Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska stała się miejscem obrad Klubu Galicyjskiego.

Miejscem nieprzypadkowym!

JM Rektor – dr Paweł Trefler zaznaczył, że PWSW należy do grona uczelni funkcjonujących u podnóża Karpat – Collegium Carpathicum. Jest placówką mającą ogromne znaczenie dla pogranicza. System kształcenia studentów daje im szanse na odbycie sześciomiesięcznych praktyk w przemyskich przedsiębiorstwach. Część studentów pochodzących z Ukrainy z pewnością wróci do rodzinnego kraju i tam będzie rozwijać swoje firmy, więc te kontakty, na linii Przemyśl-Kijów, będą się utrzymywać.

Tegoroczne rozważania podzielone zostały na dwa panele dyskusyjne. Pierwszy skupiał się na gospodarce jako płaszczyźnie współpracy polsko-ukraińskiej na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. Z kolei drugi dotyczył roli mediów, jaką odgrywają w sferze informacyjnej, w obliczu polsko-ukraińskiej współpracy ekonomicznej.

fot. Damian Kanikuła/Źródło: pwsw.pl

Moderatorem pierwszej części spotkania był dr Stanisław Stępień – kierownik Zakładu Historii PWSW, dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego, członek Rady Programowej Forum Polsko-Ukraińskiego przy MSZ RP. Paneliści otrzymali trzy pytania, które stanowiły zachętę do ożywionej dyskusji. Dotyczyły one: doświadczeń gości jako współtwórców reprezentowanych organizacji, roli poparcia społecznego w aktywizacji gospodarki oraz elementów rozważań, które można rozwinąć w przyszłości.

Natomiast moderatorem dyskusji dotyczącej mediów był Mirosław Rowicki – redaktor naczelny dwutygodnika „Kurier Galicyjski”. Rozmówcy zastanawiali się, jak dziennikarze (z racji swojej profesji) za pomocą informacji mogą pomóc w budowaniu polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Paneliści poruszyli problem wzajemnej niewiedzy obu państw w sferze medialnej oraz fałszywych informacji pojawiających się w mediach, których podstawową rolą jest przekazywanie prawdy.

Spotkanie zaowocowało wieloma przemyśleniami dotyczącymi wyzwań, jakie stoją przed Polską i Ukrainą oraz pomysłami, jak sobie z nimi poradzić.

Wszystkim panelistom, przedstawicielom władz samorządowych Województwa Podkarpackiego, Powiatu Przemyskiego, Miasta Przemyśla oraz pozostałym gościom – dziękujemy za przybycie. Dziękujemy także Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w Rzeszowie oraz redakcji dwutygodnika „Kurier Galicyjski” we Lwowie, za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia.

Spotkanie odbyło się pod patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju RP – Jerzego Kwiecińskiego.

Justyna Przerwa
Źródło: pwsw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X